Aktuality z 291. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

Průběžné hodnocení letošní sezóny, jmenování nového člena Senátu Autoklubu ČR, informace o ekonomice a financování, rozhodnutí o jarním termínu Výroční konference Autoklubu ČR. To jsou některé z projednávaných bodů 291. zasedání Prezídia Autoklubu ČR, které se konalo v úterý 13. září 2022.

Prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček v úvodním slově informoval o současné situaci v oblasti státní podpory prostřednictvím Národní sportovní agentury. V současné době běží vyhodnocování dotačního programu Provoz a údržba sportovních zařízení pro rok 2022. Ze strany klubů Autoklubu ČR byl o tuto výzvu velký zájem, a to i díky administrativní podpoře dotačního oddělení Autoklubu ČR. Žádost podalo 32 klubů.

Viceprezident pro motocyklový sport Petr Moravec shrnul dosavadní sezónu, ve které naši reprezentanti zaznamenali skvělé výsledky na mezinárodní úrovni, včetně titulu mistra Evropy a vicemistrů světa. Zároveň vysoce ocenil práci a nasazení našich pořadatelů, kteří i za poměrně zhoršených ekonomických podmínek zvládají bezchybnou organizaci všech seriálů. Letos český motoristický sport čekají ještě dva významné vrcholy, mistrovství Evropy národů v sidecarcrossu v Kramolíně a o víkendu se Zlatou přilbou Pardubice finále mistrovství Evropy v ploché dráze a MS Flat Track. Při této příležitosti přijal pozvání do České republiky nově zvolený prezident FIM Europe Michal Sikora a zástupci evropských národních federací sdružených v asociaci MACEC, jde o úspěšný počin na poli mezinárodní sportovní diplomacie. Petr Moravec v této souvislosti připomněl, že na nedávném kongresu FIM Europe uspěli všichni navržení kandidáti Autoklubu ČR ve volbách do komisí, pouze těsně neprošel Jiří Šitina do pozice viceprezidenta.

Automobilový sport zhodnotil generální sekretář Tomáš Kunc. Skončila velmi úspěšná sezona kartingu, letos s rekordním počtem startujících, když na jeden závod se sjížděly až dvě stovky účastníků. Také v automobilovém sportu jsou reprezentanti s velmi dobrými výsledky na mezinárodním poli, ať jde o závody do vrchu, rally, nebo okruhy. Tomáš Kunc připomněl, že v závěru října se ve Francii konají FIA Motorsport Games, reprezentanti České republiky obsadí šest disciplín, Autoklub ČR hradí jejich startovné.

Viceprezident pro zájmovou činnost František Čečil připomněl, že do konce letošního úspěšného seriálu mistrovství ČR – Poháru historických vozidel zbývají dva podniky. Minulý víkend se konal další ročník Memoriálu Jiřího Bergra, soutěže handicapovaných motoristů v ručním ovládání automobilů. Předseda Asociace caravan clubů AČR Vladimír Chomát doplnil, že se účastnil 25. Dahlie Rally, sdružení organizací a klubů karavaningu států Visegrádské čtyřky, a byl zvolen viceprezidentem této asociace. Předseda Klubu závodníků veteránů AČR Evžen Erban pozval členy Prezídia na členskou schůzi nejpočetnějšího klubu Autoklubu ČR, která se uskuteční v sobotu 5. listopadu 2022.

První viceprezident a předseda Senátu Autoklubu ČR Stanislav Minářík doporučil, aby do tohoto poradního orgánu prezidenta a Prezídia byl jmenován Bohuslav Fencl, nositel nejvyššího ocenění Autoklubu ČR Granátový lev, obětavý činovník, pořadatel a organizátor. Bohuslav Fencl působil jako viceprezident Autoklubu ČR pro karting a zasloužil se o rozvoj motorsportu. Návrh byl jednomyslně schválen.

Členové Prezídia diskutovali termín konání Výroční konference Autoklubu ČR, která se v minulosti konala v závěru kalendářního roku. Kvůli covidové pandemii byla ta loňská přesunuta na jaro letošního roku. A vzhledem k tomu, že se tento termín osvědčil, Prezídium schválilo konání další Výroční konference opět na začátku roku. Termín zajišťuje rámcové zhodnocení proběhlého roku a těsně před sezónou konkrétnější projednání návrhu činnosti na příští období.

Prezídium se dále zabývalo nominací kandidátů Autoklubu ČR na volební kongres Mezinárodní motocyklové federace FIM. V souvislosti se svým záměrem více se věnovat reprezentaci Autoklubu ČR na mezinárodním poli, požádal Jiří Šitina o uvolnění z funkce člena a předsedy Komise motokrosu. Po projednání byla jeho žádost schválena, Prezídium jednohlasně jmenovalo Přemysla Hájka předsedou Komise motokrosu.

Příští zasedání Prezídia Autoklubu ČR se bude konat 1. listopadu 2022.

Sdílet