Žádosti o dotace na provoz a údržbu jen do konce srpna!

Upozorňujeme kluby na vypsání dotačního programu Provoz a údržba sportovních zařízení pro rok 2022. Z dotace lze hradit energie, vodné a stočné, spotřební materiál, pracovní pomůcky, provozní náklady na služby, údržbu, opravy drobný hmotný majetek. Pozor, žádosti lze podávat pouze do konce srpna. Nabízíme vám kompletní zpracování žádosti nebo poskytnutí konzultace v případě, že si budete chtít podat žádost samostatně.

Tento dotační program vypsaný Národní sportovní agenturou je určen na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových organizací. Alokace této výzvy je 385 milionů korun. Cílem je dostat finance do sportovních klubů, které provozují sportovní areály. „Po celou dobu, co jsme vyjednávali o navýšení rozpočtu, jsme tvrdili, že máme vše připraveno a můžeme ihned vypisovat. Sportovní kluby jsou v největší krizi za 30 let a musíme k nim dostat peníze v co nejrychlejším čase,“ vysvětluje předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

Z dotace lze hradit energie, vodné a stočné, spotřební materiál včetně spojovacího a obalového materiálu. Dále nechybí pracovní pomůcky, provozní náklady na služby (může se jednat např. o služby typu bezpečnostní ochrany, nezbytného úklidu, sekání) a samozřejmě náklady na údržbu a opravy sportovního zařízení. Lze nakoupit i vybavení drobným hmotným majetkem do 5 000 Kč. Znění kompletní výzvy ke stažení ZDE

Autoklub České republiky nabízí pobočným spolkům kompletní zpracování žádosti formou plné moci, nebo poskytnutí konzultace v případě, že si klub bude chtít podat žádost samostatně. Žádosti lze podávat pouze do 31. srpna 2022.

Kontakt:

Jakub Schimmer

Vedoucí úseku sportovních dotací

tel.: 721177110

e-mail: schimmer@autoklub.cz

 

Sdílet