Aktuality z 290. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

V úterý 7. června 2022 se v Heinzově síni klubového domu konalo 290. zasedání Prezídia Autoklubu ČR. V úvodu informoval Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR, o průběhu procesu přidělování státní podpory sportu, který je v letošním roce zpožděn, řada svazů ještě dotace neobdržela. Oproti loňsku bude výrazně zkrácena podpora významných akcí, očekává se velký přetlak žádostí. Počítá se však s vyhlášením druhého kola, do kterého se budou moci přihlásit také ti, na které se nedostane v první výzvě. Prezídium dále vzalo na vědomí verdikt Nejvyššího soudu, kterým rozhodl o oprávněnosti podmínky členství v Autoklubu ČR mimo dalších také držitelů příslušných licencí. Nyní vznikne návrh na uplatňování judikatury v praxi.

Prezídium Autoklubu na návrh příslušné sportovní komise schválilo zařazení Jana Ulmana do ACCR Czech Talent Teamu, jehož členy v roce 2022 dále jsou: Petr Polák, Vítězslav Marek, Filip Salač, Matyáš Chlum, Matěj Mrázek, Adam Bednář, Jaroslav Vaníček, Erik Cais, Jakub Novotný, Petr Nikodém, Libor Teješ, Petr Trnka, Jáchym Galáš a Jaroslav Pešl.

Členové Prezídia Autoklubu ČR vzali na vědomí rozhodnutí prezidenta jmenovat Jakuba Vymazala viceprezidentem pro ekonomiku a management. Na postu ředitele končí Pavel Konečný, který odchází za dalšími pracovními příležitostmi, členům Prezídia poděkoval za spolupráci. Poděkování Pavlu Konečnému za jeho práci pro Autoklub ČR vyjádřil prezident Jan Šťovíček.  Do funkce ředitele přichází Richard Gironi, zkušený manažer z oblasti motorsportu.

Na vědomí Prezídium vzalo zprávy viceprezidentů o aktuálním stavu rozjeté sezóny, výsledcích a činnosti v jejich oblastech. Předseda Klubu závodníků Autoklubu ČR Evžen Erban informoval o aktivizaci členů po covidové pandemii a jejich zvýšeném zájmu o dění nejen v motorsportu. Pozval všechny členy Prezídia na setkání KZV, které se se uskuteční v sobotu 22. října ve Smetanově sále klubového domu.

Dále byla odsouhlasena nominace zástupců Autoklubu ČR do sportovních a odborných komisí FIM Europe na období 2022-2026. Prezídium schválilo návrhy nového složení Komise enduro a změny na postu místopředsedy v Komisi závodů historických automobilů.

Příští zasedání Prezídia Autoklubu ČR se bude konat 6. září 2022.

Sdílet