Systémové vzdělávání řidičů ZZS

Díky podpoře Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů i v letošním roce pokračuje vloni zahájený projekt komplexního vzdělávání řidičů zdravotnických záchranných služeb Libereckého kraje a Ústeckého kraje (ZZS LK a ZZS ÚK). Je určen řidičům záchranářům a zdravotnických záchranářů, kteří řídí vozidla typu RLP-RV (rychlá lékařská pomoc – rendez-vous), RZP (rychlá zdravotnická pomoc) a RLP (rychlá lékařská pomoc) na příslušné ZZS. Letos bude pokračovat v dalších krajích.

“Řidiči vozidel ZZS se s ohledem na šoférskou i psychickou náročnost jejich činnosti právem řadí mezi řidičskou elitu. Cílem mezinárodně ojedinělého projektu je přispět k jejich připravenosti ke každodennímu zvládání náročných a nejednou i nebezpečných situací v silničním provozu,“ předeslal Roman Budský z Platformy VIZE 0, která je jedním z partnerů projektu.

V současné době je dvoustupňově proškoleno 250 řidičů ZZS Ústeckého kraje. Na 170 řidičů ZZS Libereckého kraje má za sebou první část projektu, tedy legislativu, rozbor dopravních nehod, psychologický workshop a jízdy v provozu. V říjnu letošního roku je čeká i praktický výcvik na cvičných modulech mosteckého polygonu, a i tato ZZS bude mít kompletní systém vzdělání pro své řidiče dokončen.

V rámci první části vzdělání byl použit speciální otočný simulátor převrácení vozidla, kteří si všichni řidiči mohli vyzkoušet. Hlavním přínosem je pocitový vjem pro řidiče o bezpodmínečné nutnosti připoutání se za jakékoliv situace.

„Mám radost, že se podařilo Autoklubu České republiky požádat Fond zábrany škod o finanční prostředky pro „Systémové vzdělávání řidičů ZZS“ s pozitivním výsledkem, tedy schválením projektu. Náš program Road Safety se rozrůstá o další neméně důležitý projekt v oblasti vzdělávání řidičů. Chceme, aby řidiči zdravotnických záchranných služeb byli nejlepšími řidiči v Evropě. Děkuji jim za jejich každodenní práci. Je určitě dobře, že realizací projektu jim můžeme pomoci tím, že se nemusí ohlížet, zda zrovna daný rok jsou finance na kvalitní vzdělávání,“ uvedl prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček. „Autoklub České republiky tyto aktivity podporuje i například formou partnerství při Mistrovství ČR řidičů záchranných služeb, které se letos koná 14. května ve Zlíně. Mistrovství se účastní všech čtrnáct krajských záchranných služeb. Jejich řidiči zde poměří své síly ve čtyřech disciplínách, slalomu, přesnosti, výměně kola a testu,“ doplnil Jan Šťovíček.

„Každý rok nacházíme celou řadu projektů, kterým není lhostejná situace na našich silnicích. Mezi ně jednoznačně patří vzdělávání řidičů záchranných zdravotních služeb (ZZS) České republiky. Řidiči ZZS pracují pod stresem, v extrémních situacích a mají ve svých rukou doslova lidské životy. Jejich práce je naprosto klíčová při záchraně zraněných při nehodách. Jsem proto velmi rád, že na jejich vzdělávání z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů putovaly prostředky již podruhé a celková částka přesáhla 12 milionů korun,“ vysvětlil Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Prezident Asociace záchranných služeb České republiky Marek Slabý projekt podporuje. „Komplexnost řidiče a jeho kvalita může být podtržena kvalitním systémem vzdělání. Chci o všechny řidiče všech ZZS ČR pečovat a dopřát jim kromě dobrých podmínek i vyšší jistotu, že se vrátí v pořádku s celou posádkou zpět na základnu. Realizace kurzů v ZZS Ústeckém a ZZS Libereckém kraji mohou být prvním důležitým důkazem o kvalitě a důležitosti projektu Systémového vzdělávání řidičů ZZS,“ podotkl Marek Slabý.

„Tento projekt byl připravován pro zdravotnické záchranné služby Ústeckého a Libereckého kraje ve velmi úzké spolupráci s instruktory, a to na základě našich požadavků, vyplývajících z potřeb daných praktickou zkušeností. Oběma částmi tohoto projektu úspěšně prošlo našich dvě stě padesát řidičů ZZS. V loňském roce se naši řidiči v celodenních kurzech při prezentacích předpisů a video záběrů ze skutečných nehod vozidel ZZS a jejich rozborů s instruktory a psychology dozvěděli více informací, jak předejít dopravní nehodě než při běžné teorii bezpečné jízdy. Druhá část projektu probíhala v jarních měsících tohoto roku celodenním výcvikem na polygonu. Zde si řidiči nacvičili situace, které jim velmi pomohou v případech řešení případné dopravní nehody nebo krizových situacích, které není možné vyzkoušet jinak než na polygonu. Z mého pohledu si z každé dílčí části systémového školení řidičů odnesli kromě certifikátu důležitou zkušenost, která je může na krizovou situaci připravit lépe než cokoliv jiného,“ přiblížil Martin Repko, vedoucí dopravy a spojů ZZS Ústeckého kraje.

ZZS Libereckého kraje čeká na podzim ještě druhý stupeň. „Dosavadní náplň příslušných zdokonalovacích kurzů odpovídá našim prioritám kladeným na zdokonalovací vzdělávání řidičů ZZS, ať už se jedná o strategii jízdy, znalost legislativy, rozbor skutečných dopravních nehod vozidel ZZS a jejich výstupů, či psychologii řidiče a řešení krizových situací. Absolutorium zdokonalovacích kurzů bude určitě přínosné i pro ostatní zdravotnické záchranné služby. Vzájemné sdílení výstupů z kurzů umožní strategicky a dlouhodobě pracovat na případných budoucích koncepčních změnách v systému dobrovolného průběžného vzdělávání řidičů záchranářů,“ řekl Michael Georgiev, mluvčí ZZS Libereckého kraje.

V rámci projektu spolupracuje také Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, její členové mají zkušenosti s výcvikem Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR realizací projektu Profesionalizace řidičů složek IZS ČR. Formou kurzu se příslušníci HZS nebo PČR učí zvládat krizové situace při řízení vozidla v centrech bezpečné jízdy. V letech 2020-22 je v osmi centrech bezpečné jízdy po celé republice vyškoleno 19 000 příslušníků z těchto složek IZS.

„Řidič – absolvent kurzu bezpečné jízdy pozná, pochopí, osvojí si správné návyky, a především si uvědomí rizika spojená s řízením vozidla při výkonu služby, zejména při jízdě pod majákem.  Kurz bezpečné jízdy odbourává případný stres, eliminuje přemíru odvahy a někdy i nebezpečnou pseudozkušenost. Řidič je poté mnohem lépe schopen ovládat vozidlo i v kritických a krizových situacích, které mu přináší plnění jeho úkolů. Je schopen snadněji odhadovat možná rizika v silniční dopravě při výjezdu k zásahovým činnostem a bezpečně zvládnout vozidlo i při jeho návratu na základnu,“ zdůraznil Dalimil Frič, místopředseda Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR.

Na psychologických kurzech spolupracuje Centrum dopravního výzkumu. „Řidiči ZZS jsou vystaveni velkému tlaku na zvládnutí dopravních situací. Současně jsou vystaveni mnoha zátěžovým situacím. Tím je například jízda pod modrým majákem s informací o nutnosti co nejdřívějšího dojezdu v kombinaci s velkou hustotou provozu. Takováto situace vyžaduje velkou psychickou odolnost a stoprocentní spolehlivost. To na řidiče vyvíjí velký tlak. Zařazení části věnující se specifikům činnosti těchto řidičů, emocím při řízení a dalším dopravně psychologickým tématům tak vnímám jako nezbytnou součást vzdělávání řidičů ZZS,“ uzavřel dopravní psycholog Pavel Řezáč, ředitel divize dopravních technologií a lidského faktoru v dopravě Centra dopravního výzkumu.

 

O Fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Sdílet