PROJEKT START DRIVING POKRAČUJE I V ROCE 2022

Bezplatná „vysoká“ řidičská škola pro zodpovědné rodiče a jejich děti

Projekt navazuje na stejnojmenný program z let 2020 a 2021, kdy se uskutečnilo více jak 100 kurzů pro účastníky ve věku 18-24 let. Letos bude zaměřen zejména na přípravu systému zapojení rodičů do přípravy mladých začínajících řidičů. Tento systém bývá také nazýván modelem „laického“ učitele. Díky finanční podpoře z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů se v roce 2022 uskuteční po celé ČR celkem 66 kurzů, které budou pro účastníky zdarma.

Hlavními částmi kurzu jsou zdokonalovací výcvik v reálném silničním provozu, na polygonu výuka zvládání rizikových situací, přednáška dopravního policisty a nedílnou součástí je i dopravně psychologický seminář. Do projektu jsou kromě Asociace autoškol ČR a Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR zapojeni i další partneři – např. Asociace dopravních psychologů ČR, Platforma VIZE 0, Policie ČR, BESIP, GasNet a Škoda Auto.

„S ministerstvem dopravy více jak dva roky připravujeme dobrovolný model zavedení možnosti jezdit ještě před závěrečnou zkouškou v autoškole pod dohledem doprovodné osoby – mentora, aby si žák po průměrně pěti stech kilometrech najetých v autoškole mohl rozšířit své zkušenosti za volantem v přípravném období minimálně o další dva tisíce kilometrů,“ uvedl Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol ČR.

Jan Šťovíček, předseda Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR a prezident Autoklubu ČR doplnil: „Ve spolupráci s Asociací autoškol a dalšími partnery se nám povedlo připravit dobrý koncept zaměřený zejména na praktickou výuku. Mohl by se stát klíčem ke snížení nehodovosti nových řidičů, a vedle zavedení modelu jízdy s doprovodnou osobu také k realizaci efektivního systému vícestupňové přípravy formou takzvaného řidičáku na zkoušku.“

Současný systém výuky a výcviku v autoškolách je primárně orientován na předávání znalostí příslušných právních norem a zvládání základních praktických dovedností při ovládání vozidla. To již dávno neodpovídá moderním trendům, neboť nejsou dostatečně zohledněna specifika a osobnostní nevyzrálost mladých řidičů, schopnost předvídat rizika a volit strategii jízdy adekvátní jejich řidičským dovednostem. Právě to jsou oblasti, na které cílí obsah programu START DRIVING. Účastníci si na polygonu s vlastním automobilem vyzkoušejí řešení nestandardních jízdních situací. Součástí programu jsou také evaluační jízdy v provozu s akcentem na rozpoznávání eventuálních rizik. „Hlavní myšlenkou, kterou budou lektoři frekventantům kurzů předávat, jsou poznatky, že je lepší se do krizové situace v provozu vůbec nedostat. Kurzy jim také napomohou uvědomit si řidičské limity jich samotných i jejich automobilů,“ vysvětlil Roman Budský z Platformy VIZE 0.

„START DRIVING na pilotním vzorku dosavadních zhruba dvou a půl tisících účastníků zhmotňuje nový systém přípravy řidičů, po čemž odborná veřejnost volá. Tedy, aby se mladým začínajícím řidičům dostalo co nejvíce znalostí, dovedností a zkušeností v prvních fázích jejich řidičského života, aby jejich jízda nebyla metodou pokusů a omylů, které často končí tragicky. Zájem o kurzy dává pozitivní signály o tom, že veřejnost efektivnější přípravné či následné vzdělávání začínajících řidičů vnímá jako potřebnou záležitost. Zavedení takových modelů v zahraničí, například v Rakousku, má prokazatelné výsledky. A z našich dotazníkových průzkumů vyplývá, že osmapadesát procent absolventů autoškoly by uvítalo oficiální spolujízdy s jejich rodiči,“ uzavřel Aleš Horčička.

Součástí projektu je také 12 kurzů pro učitele autoškol a zkušební komisaře, kteří pak budou ovlivňovat během výcviku v autoškole desetitisíce nových řidičů.

Termíny jednotlivých bezplatných kurzů najdete na:

https://www.startdriving.cz/terminy-a-rezervace-2021/

 Bližší info k projektu či možnosti účasti médií na kurzech pro reportáže, rozhovory atd. podají:

Libor Budina, budina@autoklub.cz, tel.: 727 901 494

Aleš Horčička, info@startdriving.cz, tel.: 723 876 052

Roman Budský, roman.budsky@vize0.cz, tel.: 776 195 576

 

Program kurzu START DRIVING:

1) dopolední teoretický blok

 • Přednáška a představení Policie ČR/ dopravní nehodovost a dohled dopravní policie ČR (Policie)
 • Začínající řidič pohledem dopravního psychologa (ADP)
 • Workshop týmu silniční bezpečnosti
 • Prezentace asistenčních systémů
 • Praktické evaluační jízdy v silničním provozu absolvují mladí začínající řidiči, rodiče pouze jako „pozorovatelé“ na zadním sedadle

2) odpolední praktický blok

 • Teorie bezpečné jízdy a zvládání krizových situací
 • Praktické zvládání krizových situací:
  – krizové brzdění v různých rychlostech do úplného zastavení
  – jízda zatáčkou/ nedotáčivý smyk/ přetáčivý smyk
  – brzdění na rozdílných površích (mokro, kluzko, sucho)
  – bezpečný vyhýbací manévr

 O Fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do Fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Prostředky z Fondu jsou rozdělovány mezi základní složky Integrovaného záchranného systému (IZS), tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Sdílet