Seminář o významných sportovních akcích

Ve středu 30. března 2022 proběhl úspěšně v klubovém domě Autoklubu České republiky seminář za účasti předsedy Národní sportovní agentury Filipa Neussera s názvem „Jak lépe prodat Významnou sportovní akci?“. Velmi přínosná byla také vystoupení odborníka na ekonomické přínosy akcí Ondřeje Špačka a také Lukáše Bajera, hlavního projektového manažera partnerství eventů agentury Czechtourism.

Zleva Jan Regner, Lukáš Bajer, Filip Neusser, Jan Šťovíček a Ondřej Špaček

„Mě moc potěšila slova chvály pana předsedy Národní sportovní agentury Filipa Neussera směrem k Autoklubu České republiky, který označil jako jeden z nejlepších sportovních svazů u nás. My si naší spolupráce moc vážíme a děkujeme za ni, v rámci státní podpory sportu jsme po letech na daleko lepší úrovni. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že současná situace spojená s dozvuky pandemie, ale zejména ukrajinskou krizí, bude mít nedozírné následky na ekonomiku. A v době hospodářského poklesu se bohužel krátí rozpočty na kulturu a sport, jako zbytná odvětví,“ podotkl Jan Šťovíček, prezident Autoklubu České republiky.

Ondřej Špaček vystoupil s rozborem ekonomických přínosů jednotlivých sportovních podniků a vysvětlením jejich úspěšnosti. Jan Regner v případové studii rozebral, proč se Barum Czech Rally stala jednou z nejlépe hodnocených a divácky nejnavštěvovanějších akcí motorsportu. Lukáš Bajer hovořil o zkušenostech Czechtourism s pořadateli významných podniků motorsportu a doporučením do budoucna.

Na motorsport není mnohdy nahlíženo jako na klasické sportovní odvětví, proto je nutné vyvinout mnohem větší úsilí v rámci zaujmutí široké veřejnost, a to mnohdy i netradičním způsobem. „V budoucnu bych chtěl, aby vznikla komplexní studie věnovaná analýze akcí v oblasti motorsportu zastřešených Autoklubem ČR. V současné době čekáme na výši dotační podpory sportu s obavami, jaká bude. Pokud bychom se na vše podívali pohledem obchodníka, tak výše podpory ze státu je stále jen malou částí toho, co pořádání významných sportovních akcí přináší do ekonomiky státu na daních, díky útratě enormního množství diváků na těchto akcích. Je také nutno zmínit, že bez této podpory by se mnoho akcí již v dnešní době nedalo uspořádat na úrovni jaké jsou,“ uvedl Jan Regner, viceprezident pro významné sportovní akce Autoklubu ČR.

Sdílet