Školení posádek ASR 2022/2

Autoklub Sport Rescue (ASR) je národním záchranným týmem zajišťující bezpečnost závodníků při motoristických sportovních podnicích. Ve dnech 11.-13.3.2022 proběhlo v areálu Automotodromu Brno první letošní praktické školení posádek ASR. Program školení se soustředil na nácvik postupů při řešení následků dopravní nehody závodního vozidla. Následovat bude první nasazení týmu v letošní sportovní sezoně dne 26.3.2022, které se uskuteční na volném podniku s názvem TipCars Pražský Rallyesprint.

Vedoucí záchranného týmu Zbyšek Zuber účastníky seznámil s novinkami a změnami ve sportovním kalendáři pro sezonu 2022, které nastaly od předchozího lednového školení. Dále účastníkům školení předal informace, které vyplynuly ze zasedání jednotlivých komisí AS AČR pro rally, off road, závodů do vrchu a závodů na okruhu, které se promítnou také do činnosti posádek ASR.

Hlavním bodem školení byla instruktáž posádek s následným procvičováním jednotlivých postupů při vyprošťování osob z havarovaného vozidla, které se v různých obměnách neustále opakovaly. Při prvotní teoretické části byl pro názornost využit i skelet soutěžního vozidla po havárii. V návazné praktické části školení se jako aktivně zapojený účastník předvedla také hostující posádka ze Slovenska (Rescue systém Žilina).

Souběžně členové komise ASR uskutečnili také fyzickou kontrolu stavu předepsaného vybavení vozidel včetně výstroje posádek, případně obměnu či doplnění materiálu dle předchozích požadavků. Prováděly se také periodické revize např. hasících přístrojů a nezbytná související administrativa tak, aby byl tým po všech stránkách na sezonu dobře připraven.

Závěr školení patřil vyhodnocení činnosti jednotlivých posádek během příslušného zaměstnání v rámci praktického výcviku a v návazné všeobecné diskuzi účastníků byla upřesněna taktéž organizace nasazování posádek na jednotlivé podniky včetně praktických ukázek interního výkaznictví se specifikacemi odpovídajícími danému typu sportovního podniku.

Sdílet