Informace po zasedání komise kartingu

Komise kartingu po svém zasedání bodově zveřejňuje informace ze svého zasedání. Nechybí ani zveřejnění předpisů. Bodové informace najdete popsané níže.

1) Kartingová Akademie a žádosti o zařazení do reprezentace

Rádi bychom Vás informovali o skutečnosti, že pro letošní rok byl do jako zástupce České republiky do FIA Academy Trophy vybrán Jindřich Pešl. Dále bychom Vás informovali o přijetí všech žádostí o reprezentaci. Nyní probíhá výběr a stanovení podmínek reprezentace.

2) Školení mládeže kartingu 2022

Školení se uskuteční o již avizovaném víkendu a tedy 8. – 10. 4. 2022. V pátek 8. 4. 2022 bude již možný příjezd jezdců, rodičů, mechaniků a soutěžících. Hlavní část školení se bude odehrávat 9. 4. 2022. Neděle 10. 4. 2022 bude vyhrazena pro individuální trénování v rámci přípravy na sezónu 2022. Rádi bychom upozornili, že školení je povinné pro všechny žadatele o licenci jezdce, kteří v tomto roce nedovrší 16 let a dále pro všechny žadatele o jejich první licenci, a to bez ohledu na věk jezdce. Samozřejmě je vítána účast jezdců, kteří o licenci také žádají a nesplňují žádnou z výše uvedených skutečností.

3) Ceny pneumatik pro rok 2022

S ohledem na množící se dotazy bychom rádi uvedli, nynější cenu pneumatik, která byla zároveň součástí nabídky podané letos začátkem roku a to následovně:

Vega XH3                    205€ (5 125 Kč)

Vega XM3                   205€ (5 125 Kč)

Vega W6                     205€ (5 125 Kč)

Vega M1                     165€ (4 125 Kč)

Vega WM1                  175€ (4 375 Kč)

Ceny jsou převáděny kurzem 1 € = 25 CZK, ceny jsou uveden včetně zákonem stanovené výše DPH.

S ohledem na aktuální situaci ve světe bychom rádi upozornili na možnost mírné modifikace cen pneumatik, avšak pouze v návaznosti na zásadní změny v kurzových rozdílech či koncových cen pneumatik pro mezinárodní trh. Distributor se zavázal drobné odchylky cen nepromítat v koncové ceně pro Vás jezdce a soutěžící.

4) Změny ve sportovních předpisech pro rok 2022

Sportovní řády pro rok 2022 zde ke stažení.

Jelikož bychom všem zjednodušili také přehled v předpisech pro letošní sezónu, rozhodli jsme se Vám letos poprvé představit výtažek zásadních změn v předpisech pro letošní sezónu.

a. Jezdci se musí přihlašovat online s uzávěrkou 14 dní před závodem. V přihlášení po uzávěrce, avšak ještě před zahájením administrativní přejímky bude vklad navýšen o +10 %. V případě přihlášení až na administrativní přejímce závodu bude vklad navýšen o +20 %.

b. Jezdec se může účastnit maximálně 2 kategorií na jednom podniku.

c. Zvýšení vkladů na 3 200 Kč + povinné pojištění a 2 000 Kč + povinné pojištění v pro kategorii Školní 50. Páteční trénink celodenní 1 400 Kč a 900 Kč odpolední.

d. Žádný Jezdec, který se účastní daného sportovního podniku, nesmí získat výhodu tím, že by se účastnil tréninku, volného závodu ani jakékoliv jiné jízdy s motokárou na trati určené pro daný sportovní podnik v 2 dnech těsně předcházejících Zahájení sportovního podniku, pokud by tento trénink nebyl dostupný i všem ostatním jezdcům. Načtené mokré pneumatiky jsou platné i pro další podniky. Jezdec má však povinnost si ověřit načtení těchto pneumatik u pořadatele. Jezdci tedy nemají zákaz trénování před zahájením podniku na dané trati, avšak nesmí se jednat o soukromé trénování jedinců.

e. V kategorii KZ2 a KZ2 Gentleman při zhasnutí motoru jezdec signalizuje tuto skutečnost zdvižením paže. Pokud ředitel závodu rozhodne o opakovaní startovní procedury má jezdec možnost bezpečně svou motokáru roztlačit. V případě, kdy se jezdci nebude dařit motokáru roztlačit a přijme pomoc traťového komisaře, či jiného činovníka, musí následně zaujmout startovní pozici na konci startovního roštu.

f. Dle předešlého článku vybrány pneumatiky Vega pro kategorie Školní 50, BABY 60, MINI 60, OK Junior, OK, KZ2.

g. Ředitel závodu má nově možnost rozhodnout o startu jezdce z kategorie KZ2 v kategorii KZ2 Gentleman, a to na základě postupu uvedeného v národních sportovních řádech kapitola O. Tento jezdec však nebude moci v kategorii KZ2 Gentleman bodovat.

h. Mnoho drobných oprav, překlepů, úprava číslování a tak podobně.

Sdílet