140. výročí narození architekta Pavla Janáka

Právě dnes si připomínáme 140. výročí narození českého architekta Pavla Janáka (12. 3. 1882 – 1. 10. 1956), autora návrhu klubového domu Autoklubu České republiky. Úžasné dílo jednoho z nejproslulejších domácích architektů si bude moci prohlédnout široká veřejnost v rámci festivalu Open House Praha 2022, který se koná třetí květnový víkend.

„Vážení pánové, úloha klubovního domu je v našem životě nejen krásná, ale i nová a nesnadná. Jsem šťasten a děkuji vám velice, že byla mně k tomu dána vámi příležitost. Je to první dům klubovní v našem novém státě. A bylo by si přát, aby šťastně založil tradici společenského života, kterého je nám, když již tolik jako mladý stát ostatního máme, potřeba,“ vyznal se Pavel Janák na schůzi Autoklubu 8. dubna 1929.

Vedení Autoklubu usilovalo o vlastní sídlo dlouhá léta. Naplnění se dočkalo 19. prosince 1924, kdy byl po bedlivém prozkoumání a dobrozdání znalců zakoupen činžovní dům v tehdejší Lützowově ulici č. 1337. Projekt adaptace a přístavby původně dvoupatrového domu vypracoval stavitel Rudolf Utěšil, přední člen Autoklubu. Osobní intervencí prezidenta Autoklubu Emila Miřičky byl projekt v září 1926 předán jednomu z hlavních představitelů české moderní architektury Pavlu Janákovi, tehdy profesoru Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Společensky vysoce prestižní zakázku Janák pojal se sobě vlastní precizností. Oproti Utěšilovým plánům dům navýšil o další podlaží a podkroví. K dalšímu rozšíření došlo během provádění stavby, během níž bylo přízemní zdivo zakomponováno do nové budovy ve slohu moderního klasicismu.

Stavební práce byly zahájeny v prosinci 1926 bouráním zdí v zadním traktu starého domu. Dohled konal stavební výbor ve složení zástupců vedení Autoklubu a Janákovy kanceláře. Od března 1927 do prosince 1928 se uskutečnilo 90 (!) jednání stavebního výboru, nejprve se scházel jednou, později dokonce dvakrát týdně. Výběr dodavatelů, byť byl veden v zájmu co nejvýhodnějších nabídek, probíhal v duchu Autoklubem a Janákem společné vlastenecké podpory tuzemských podnikatelů. Tak například veškeré kamenné obklady jsou československého původu. Trachyt v průčelí je z Karlovarska, bílý a šedý mramor pochází z lomu mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem. Na obložení krbů byl použit žlutý travertin z lomů na Slovensku a červený slivenecký mramor.

Klubový dům byl slavnostně otevřen 25. března 1929 za účasti členů vlády, diplomatického sboru a předních představitelů československého průmyslu a bankovnictví. Prezidenta T. G. Masaryka, patrona Autoklubu, oficiálně zastupoval ministr zahraničí Edvard Beneš, který vystoupil se slavnostním projevem.

Sdílet