Opatření pro testování sportovních vozidel

Vstupy do prostor STK se řídí aktuálními a ochrannými opatřeními MZČR.

Do odvolání platí pro prostory Dekra STK Zlín a Praha povinnost použít respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95, N 95 nebo nanoroušku. Případné změny budou informovány na webu https://www.autoklub.cz

Rezervaci prosím provádějte na nejbližší volný čas. Jen v krajním případě použijte celkovou dobu rezervace.

POZOR: po ukončení celé prohlídky (testování + STK + ME) zůstávají doklady od vozidel na přepážce STK. Zástupci MDČR se dostaví vždy odpoledne a před ukončením testování (tedy pouze 2x denně) a provedou zápis do průkazu sportovního vozidla.

Vyzvednutí dokladů je možné na STK poté kdykoliv.

Jenom pro připomenutí = důležité:

Doklady potřebné k testování a k technické prohlídce vozidla:

  • velký technický průkaz (TP)
  • OTP (osvědčení o technickém průkazu – malý technický průkaz)
  • průkaz sportovního vozidla (PSV) s platným zápisem o pojištění sportovního vozidla
  • u HA HTP/TPHV
  • homologační list FIA/ASN
  • povinné certifikáty (nádrž, ochranná konstrukce)

Zkontrolujte Průkaz sportovního vozidla (PSV), zda není popsán v kolonkách TESTOVÁNÍ a Podniky. Pokud ano, řešte urychleně (před centrálním testováním) jeho výměnu na tel. 737 262 174.

Vozidlo, které má popsány v TP všechny kolonky ohledně platnosti technické prohlídky, (platnost TP) není možné přijmout na technickou prohlídku !!! zkontrolujte si a vyřešte si předem

K centrálnímu testování nebudou přijaty „stavby“ a „dovozy.“

Platí Technické informace (TI 01/2021 a 02-2021), vydané k původním termínům testování (naleznete v sekci TECHNICKÉ INFORMACE).

 

Sdílet