Nový bezpečnostní manuál pro rally

Komise rally Autoklubu ČR připravila ve spolupráci s bezpečnostní skupinou pro pořadatele a činovníky bezpečnostní manuál pro závody rally v České republice v roce 2022.  

Závody v disciplíně rally jsou jednou z nejstarších a nejatraktivnějších motoristických disciplín v naší republice. Čeští pořadatelé i jezdci mají historicky velký kredit i za hranicemi naší republiky. Nový bezpečnostní manuál byl připraven po mnoha analýzách a konzultacích, navíc se opírá o zkušenosti předních jezdců, pořadatelů a činovníků.

Tratě rychlostních zkoušek vedou po veřejných komunikacích a závodům přihlíží množství diváků, právě zajištění bezpečnosti diváků, veřejnosti a posádek soutěžních vozů je jednou ze základních povinností každého pořadatele rally.

Soudobé závodní speciály jsou stále výkonnější a zejména okamžitá rychlost v zatáčkách se díky neustálému vývoji zásadně zvýšila. Tomu je nutné přizpůsobit například divácké prostory, specifikovat i zabezpečit riziková místa a zajistit maximální bezpečnost pro všechny zúčastněné.

„Česká republika je v mnoha motoristických disciplínách pořadatelskou velmocí. V oblasti bezpečnosti jsme považováni za lídra i v mezinárodním porovnání. Při tvorbě uvedených doporučení jsme vycházeli mimo jiné z výstupů úspěšného semináře FIA, který v roce 2020 proběhl v našem klubovém domě. Věříme, že bezpečnostní manuál, jehož čtvrté vydání právě představujeme pomůže všem pořadatelů při přípravě a realizaci jejich podniků,“ vysvětluje generální sekretář AČR – Tomáš Kunc.

Nový bezpečnostní manuál pro závody rally najdete zde.

Sdílet