Školení jezdců Baby Buggy

Vážení přátelé,
zveme vás na pravidelné školení jezdců Racer buggy (nově Baby Buggy) v disciplíně autocross, které se uskuteční v autokroso-rallykrosovém areálu
Sedlčanská kotlina.

PROGRAM:
Sobota, 9. 4. 2022
09,00-10,00 sraz účastníků, prezence
10,00-13,00 testování vozidel za účelem vystavení technických průkazů
12,00-13,00 oběd – individuálně, poukazy na oběd obdržíte při prezenci
13,00 zahájení teoretické části
13,00-14,30 školení
14,30-15,00 přezkoušení jezdců
15,00-15,30 vyhodnocení teoretické části školení
15,30-17,30 volný trénink

Neděle, 10. 4. 2022
09,00-11,00 praktické jízdy na trati (rozpis obdržíte u prezence)
11,00 ukončení povinné části školení
11,00-12,00 oběd – individuálně
12,30-15,00 minizávod (není započítáván do MČR ani ČT – systém 1 měřený
trénink, 2 rozjížďky, finále) – nepovinný
16,00 vyhlášení minizávodu, ukončení akce, odjezd účastníků

Účast jezdců je povinná. Pokud se nemůžete zúčastnit zašlete s předstihem omluvu na vymazal@autoklub.cz.

Žádosti o vystavení licence jezdce či soutěžícího se zasílají přes informační systém Autoklubu ČR (is.autoklub.cz). Pro žadatele do 18 let věku je nutný ověřený podpis obou zákonných zástupců. Noví žadatelé o licenci musí k žádosti doložit fotokopii rodného listu.

Pouze na základě osobní účasti a absolvování přezkoušení budou vystaveny nové licence jezdců. Jezdci, kteří se školení nezúčastní, obdrží podklady pro sezónu a v dohodnutém náhradním termínu absolvují přezkoušení.

S pozdravem
David Trávníček, 
Předseda Klubu mládeže v AČR

Sdílet