Výběrové řízení na prodej Areálu Jinín pozastaveno

Autoklub České republiky vyhlásil dne 24. ledna 2022 výběrové řízení na prodej motokrosového Areálu Jinín. Termín pro podání nabídek byl stanoven do 24. února 2022. Vzhledem k tomu, že po zveřejnění výběrového řízení Autoklubem ČR vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových záměr prodeje pozemků (ÚZSVM), jež jsou součástí motokrosového areálu Jinín formou elektronické aukce, bylo vyhlášené výběrové řízení pozastaveno. Členové Prezídia Autoklubu ČR pověřili prezidenta Autoklubu ČR, aby vstoupil v jednání s ÚZSVM a jednal o kooperaci postupu záměru prodeje pozemků.

Sdílet