Aktuality z 286. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

Ve čtvrtek 17. února 2022 proběhlo 286. zasedání Prezídia Autoklubu ČR, na němž bylo řešeno pozastavení vyhlášeného výběrového řízení na prodej Areálu Jinín. Důvodem je skutečnost, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyhlásil záměr prodeje pozemků, jež jsou součástí motokrosového areálu Jinín formou elektronické aukce. Vyhlášení proběhlo po zveřejnění výběrového řízení Autoklubem ČR. Členové Prezídia Autoklubu ČR pověřili prezidenta Autoklubu ČR, aby vstoupil v jednání s ÚZSVM a jednal o kooperaci postupu záměru prodeje pozemků.

Prezídium dále rozhodlo o termínu konání odložené XIII. Výroční konference Autoklubu ČR, která se měla konat v sobotu 27. listopadu 2021 v klubovém domě. Důvodem odložení byl stále zhoršující se vývoj koronavirové pandemie s tím, že náhradní termín bude stanoven v situaci, která umožní bezpečné konání výroční konference prezenční formou. XIII. Výroční konference Autoklubu ČR se bude konat v sobotu 2. dubna 2022 od 10.00 hodin v klubovém domě, Opletalova ul. 29, Praha 1 Nové Město. Registrace delegátů bude probíhat od 9.15 do 9.45 hodin.

Sdílet