Prezident Autoklubu ČR se podílí na změně řízení FIA

Ve čtvrtek 3. února 2022 proběhlo formou videokonference druhé zasedání Světové rady motorsportu Mezinárodní automobilové federace FIA, jejímž členem je od prosincového Valného shromáždění prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček. Jednání nejvyššího orgánu světového automobilového sportu probíhalo v duchu spolupráce a transparentnosti, základů stylu řízení, které razí nový prezident FIA Mohammed Ben Sulayem. Nově zvolené vedení navrhlo zřídit tři pracovní skupiny, které budou nápomocny při náboru generálního ředitele FIA, revizi řízení a přezkumu financování. Na návrh prezidenta FIA Ben Sulayema byl Jan Šťovíček jednomyslně zvolen členem Pracovní skupiny pro revizi správy a řízení – Governance Review Working Group.

Online zasedání Světové rady motorsportu, zleva na obrazovce hovořící prezident FIA Mohammed Ben Sulayem, prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček a generální sekretář automobilového sportu Autoklubu ČR Tomáš Kunc. 

Předsedou této pracovní skupiny je prezident Senátu FIA Carmelo Sanz De Barros. Podle daného volebního klíče jsou jeho členy viceprezident pro sport Robert Reid, viceprezident pro automobilovou mobilitu a cestovní ruch Tim Shearman a po dvou zástupci světových rad automobilové mobility a motorsportu. Právě za Světovou radu motoristického sportu FIA byl do Pracovní skupiny pro revizi správy a řízení zvolen prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček společně s Davidem Richardsem, prezidentem Motorsport UK, nositelem Řádu Britského Impéria. „Pro Autoklub České republiky je vysokou poctou podílet se na změně správy, řízení a struktury Mezinárodní automobilové federace. Naším cílem je vypracovat doporučení ke změnám, stanovit priority nápravy současných problémů a plány na jejich řešení. Všichni si uvědomujeme, že FIA potřebuje strukturální reformu. Nynější podoba institucí FIA je zastaralá a zkostnatělá. Jsem rád, že jsem byl pověřen tímto úkolem – možná je to proto, že jsem patřil k největším kritikům dosavadního stavu. Jde o velice důležitý úkol, protože jeho výsledkem bude nová struktura FIA pro příštích několik desetiletí,“ přiblížil Jan Šťovíček.

Druhý únorový víkend byl prezident Autoklubu ČR v Ženevě jedním z lektorů prestižního semináře FIA pro sportovní komisaře a ředitele podniků mistrovství světa, mistrovství Evropy a světových sérií, kterého se účastnilo na 500 zástupců národních federací. Jan Šťovíček přednášel o aspektech odvolacího soudu v hierarchii odvolacího řádu. „Z pozice mého dlouholetého působení v odvolacím soudu jsem na základě jednotlivých kauz uváděl konkrétní příklady, jak předcházet možným problémům. Těší mě velký zájem a následná diskuze s množstvím dotazů, pro účastníky jednoho z největších seminářů v rámci Mezinárodní automobilové federace to bylo určitě velmi přínosné,“ zhodnotil Jan Šťovíček.

Sdílet