Informace pořadatelským skupinám

Vážení vedoucí pořadatelských skupin,

počínaje platností Ročenky 2022 AS AČR, znovu zahajuje činnost Komise činovníků v novém složení vybraných zástupců jednotlivých sportovních disciplín a komisí.

Mezi úkoly stanovenými pro rok 2022, je zpracování pravidel činnosti pořadatelských skupin, komunikace, jejich evidence, zajištění školení a upřesnění vztahu mezi organizátory podniků (Rally, ZAV, AX/RX….) a těmito skupinami tak, aby byla zajištěna odpovídající kvalita pořadatelské služby na jednotlivých podnicích.

Pro tyto účely potřebujeme znát aktuální údaje jednotlivých pořadatelských skupin v podobě:

  • místo, odkud skupina je
  • jméno vedoucího
  • telefonní kontakt na vedoucího
  • mailová adresa na vedoucího
  • kolik přibližně má skupina aktivních členů.

Tyto údaje, pokud vaše skupina plánuje působit i v roce 2022, zašlete do 15. 2. 2022 na pověřenou kontaktní osobu, která má na starosti zpracování základních podkladů pro evidenci pořadatelských skupin a následné školení, ve spolupráci s Komisí činovníků.

Rudolf Kouřil
e-mail: rally.kouril@seznam.cz
(tel.: +420 776 866 809).

Komise činovníků

Sdílet