Školení posádek ASR 2022

Autoklub Sport Rescue (ASR) je národním záchranným týmem zajišťující bezpečnost závodníků při motoristických sportovních podnicích. V sobotu 15. ledna 2022 proběhlo v klubovém domě Autoklubu České republiky první letošní školení jeho posádek. Program zahrnoval vyhodnocení uplynulé motoristické sezony a teoretickou přípravu posádek na sezonu nadcházející. Následovat budou ještě pravidelná praktická školení nedlouho před prvními závody sezony.

Vedoucí záchranného týmu Zbyšek Zuber účastníky seznámil s novinkami v činnosti a organizaci ASR pro sezonu 2022. Z nich byla nejpodstatnější informace o ustanovení nové odborné komise Automobilového sportu Autoklubu ČR (AS AČR) v závěru roku 2021, která bude řídit činnost ASR a koordinovat ji s ostatními odbornými komisemi pro jednotlivé disciplíny. Díky této skutečnosti získalo ASR své zastoupení také ve výkonném výboru AS AČR. Všechny tyto kroky mají přispět k dalšímu zkvalitnění přípravy a vlastní činnosti ASR včetně jeho materiálního zabezpečení.

Následně generální sekretář automobilového a motocyklového sportu AČR Tomáš Kunc provedl vyhodnocení uplynulé sezony a seznámil posádky ASR se strategickými cíli v prosazování vize ASR pro další období. Nastínil očekávané úkoly i perspektivu dalšího zkvalitňování praktické přípravy posádek také v mezinárodním měřítku či ve vztahu k předpokládanému nástupu elektromobilů v motorsportu. Doplnil jej viceprezident AČR pro automobilový sport Jiří Valenta, který navíc přinesl účastníkům školení relevantní informace z jednání odborných komisí rally, off-road, závodů do vrchu a závodů na okruzích, které se dotýkají také činnosti posádek ASR.

Školení dále pokračovalo instruktáží například k možnostem využití nových jednotek ONI systému při činnosti posádek, systému interního výkaznictví a souvisejícím úpravám organizačních pravidel ASR, včetně nezbytné administrativy posádek při přípravě na další sezonu (např. se upřesňovaly požadavky na revize zařízení, doplnění či obměny materiálního zabezpečení apod.). Během krátké diskuze byl připomínkován také obsah připravovaných praktických školení. V odpoledním bloku navazovalo školení BOZP a školení řidičů. Závěrem byl projednán předběžný kalendář akcí s aktivní účastí ASR a organizace nasazování posádek na jednotlivé sportovní podniky v sezoně 2022.

Sdílet