MČR V ZÁVODECH DO VRCHU 2022

Minulý týden proběhlo v klubovém domě Autoklubu ČR jednání několika členů řídícího výboru AČR s nově navrženými členy Komise závodů do vrchu, současným pořadatelem podniků Maverick Hill Climb Czech a dalšími hosty.

 Hlavním cílem jednání bylo navázání vzájemné spolupráce při pořádání Mistrovství republiky v závodech automobilů do vrchu, příprava kalendáře pro rok 2022 a sjednocení sportovních a technických pravidel obou seriálů.

Předběžně navržený kalendář počítá s uspořádáním osmi podniků Mistrovství České republiky, při kterých se uskuteční současně Maverick Hill Climb Czech série (MHCC) a Česká Trofej. Tři další podniky jsou plánovány pouze pro sérii MHCC a jeden podnik bude pravděpodobně vypsán jako volný.

Závody série MHCC budou zařazeny do kalendáře AČR, což přivítají zejména licencovaní jezdci, kteří tak mohou startovat i v této sérii. Plánovaným sjednocením pravidel s Českou trofejí se jezdci MHCC mohou naopak zúčastnit i podniků vypsaných jako Mistrovství republiky.

Dalším bodem setkání byl návrh členů nové Komise závodů do vrchu. Předsedou byl navržen Jan Koudelka, místopředsedou Miroslav Smolík. Dalšími navrženými jsou Aleš Gärnsdorfer, Jiří Venuš, Zdeněk Kmínek a Petr Vítek. K jednání komise budou vždy zváni další přísedící zejména z řad jezdců.

Sdílet