Aktuality z 281. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

V úterý 12. října 2021 zasedlo po 281. Prezídium Autoklubu České republiky. Na programu byla příprava XIII. Výroční konference Autoklubu ČR, která je plánována na 27. listopadu 2021, ustavujícího zasedání Senátu Autoklubu ČR a průběžné hodnocení sezóny.

Po schválení zápisu z minulého zasedání prezident Autoklubu ČR v úvodním slově konstatoval, že zejména druhá polovina letošní sezóny motorsportu v České republice je nabitá jako ještě nikdy. „Zaznamenáváme rekordní počet podniků v motocyklovém sportu, podařilo se nám využít situace, kdy kvůli pandemickým podmínkám odpadají mimoevropské závody. Získali jsme pro Českou republiku po deseti letech také světový pohár cestovních automobilů na okruzích. Uzavřeli jsme s promotérem smlouvu na dva roky za neopakovatelných, pro nás velmi výhodných podmínek. Kontrakt se finalizoval do poslední chvíle, k dohodě došlo krátce před zahájením podniku,“ zdůraznil Jan Šťovíček. Viceprezident pro významné sportovní akce Jan Regner v této souvislosti informoval o přípravě workshopu věnovanému právě problematice státní podpory významných sportovních akcí, zpracování žádostí apod., na který budou pozváni zástupci klubů.

Prezídium schválilo návrh jednacího řádu a zvolilo pracovní předsednictvo XIII. Výroční konference Autoklubu ČR. Stejně tak byl schválen Organizační a jednací řád Senátu Autoklubu ČR, poradního orgánu Prezídia a prezidenta, složeného z osobností, které mimořádným způsobem nebo svou celoživotní činností dosáhly úspěchu v některé z oblastí činnosti Autoklubu ČR. Ustavující zasedání Senátu Autoklubu ČR se bude konat 9. listopadu 2021.

V bodě Ekonomických informací bylo konstatováno, že se podařilo získat v dotační výzvě „Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2021“ Národní sportovní agentury 14,7 mil. Kč. A ve druhém kole získal motorsport v této výzvě dalších 18,8 mil. Kč. Objem podpory významných akcí tak činí letos 33,5 mil. Kč, zatímco v posledních letech, kdy tato oblast patřila pod MŠMT, spadla pod 6 mil. Kč ročně. „Je to důkaz našich zlepšujících se vztahů s orgány státní správy, s Národní sportovní agenturou, která má od loňského roku v působnosti rozdělování státní finanční podpory,“ poznamenal Jan Šťovíček.

Zprávy viceprezidentů zahájil Petr Moravec, viceprezident pro motocyklový sport. Shrnul největší úspěchy závodníků v sezóně, získali pro Českou republiku tituly mistrů Evropy, například v enduru pro Kryštofa Koubleho, v motokrosu pro Vítězslava Marka, v trialu pro Davida Fabiána a dalších.

Jiří Valenta, viceprezident pro automobilový sport popsal stav sezóny, většina podniků je odjeta. Nejbližším úkolem bude příprava ročenky a kalendáře na příští rok. Záměrem je vyhlásit vítěze disciplín samostatně, v klubovém domě, samozřejmě, pokud to dovolí aktuální hygienické podmínky.

Viceprezident pro obecný motorismus Jiří Čáp seznámil členy Prezídia s průběhem FIA Smart Driving Challenge Czech, národní soutěže pro řidiče v chytré a bezpečné jízdě. Česká republika se díky iniciativě Autoklubu ČR stala jednou z prvních zemí světa, která se zapojila do výzvy Mezinárodní automobilové federace.

Matěj Smrž, viceprezident pro péči o děti a mládež, shrnul dění v mládežnických akademiích a připomněl letošní premiérový FIM World Series MiniGP, světový šampionát jezdců ve věku 10–14 let v disciplíně Miniracing. Oba české podniky seriálu byly ze strany Mezinárodní motocyklové federace velmi vysoce hodnoceny.

Viceprezident pro zájmovou činnost František Čečil informoval o průběhu letošního Poháru historických vozidel Asociace veteran car clubů AČR. Slavnostní vyhlášení proběhne 30. října 2021 v klubovém domě Autoklubu ČR.

Předseda Klubu závodníků veteránů Evžen Erban podal zprávu o setkání největšího pobočného spolku Autoklubu ČR, který sdružuje bývalé závodníky a činovníky. Konalo se kvůli koronavirové pandemii po dlouhých osmnácti měsících. Vyzdvihl vysokou účast a zájem členů o dění v klubu.

Prezídium Autoklubu ČR odsouhlasilo rezignaci Josefa Michla z funkce předsedy Komise závodů do vrchu. Vedením disciplíny závodů do vrchu Prezídium pověřilo Řídící výbor, a to do doby ustavení nové Komise.

Sdílet