Kam za diváckým zážitkem na 42. INVELT Rally Pačejov

V loňském roce vstoupila pačejovská rally mezi velké soutěže. Nasazenou laťku
chtěli pořadatelé z AMK Pačejov posunout ještě trochu výš a připravili řadu nových
úseků na rychlostních zkouškách. Koronavirová krize bohužel ovlivnila i jednání o
podobě trati, kdy se muselo několik velmi atraktivních úseků vynechat. I tak se určitě
bude na co dívat a skladba tratě bude ještě o něco atraktivnější než v loňském roce.
Doporučujeme navštívit doporučená divácká místa. Tam je vždy zajištěn pohodlný
značený přístup a parkování. Ve všech diváckých místech je možné bezpečně stát
blízko u trati. Nemělo by nikde chybět ani občerstvení.

V pátek 1. října budou probíhat přejímky ve firmě Autospol Plus Horažďovice.
Vzhledem ke stavebním pracím v okolí nebude možné nikde zaparkovat. Také čerpací
stanice Robin oil bude mít parkování jen velmi omezené, spíše žádné. Přístup
k přejímce je tedy pouze pěšky z centra města.

Rychlostní zkouška shakedown bude probíhat na klasickém úseku z Malého
Boru do Třebomyslic. Prostor pro sledování posádek bude v obci Malý Bor. Jedná se o
obtížné levé odbočení po rychlém příjezdu. Parkování bude umožněno pouze u hlavní
silnice v obci. Dodržujte zákaz parkování před hasičskou zbrojnicí. Druhý prostor pro
diváky je nový a nachází se těsně před cílem v obci Třebomyslice. Jedná se o rychlý
příjezd a velmi ostré odbočení vlevo a následné pravé odbočení na šotolině do cíle.
Úsek je přehledný. Přístup bude možný pěšky od obce Třebomyslice s parkováním
v obci, nebo ze silnice Třebomyslice – Horažďovice. Přístup ke stanovišti STOP a do
celého areálu průmyslového objektu je zakázán.

Tradiční předstartovní šou proběhne na Mírovém náměstí v Horažďovicích od
18 hodin. Ve 21 hodin je naplánovaný ohňostroj.
Servisní prostor je opět umístěn na letišti u obce Lnáře. Zde bude platit několik
dopravních omezení. Parkování diváků bude možné na obslužné komunikaci.
Hned první v pořadí je naplánovaná obávaná RZ Muničák. Letos v nové podobě
s cílem před Mečichovem. Úvodní rychlý úsek do bývalého vojenského prostoru je
divácky obtížně přístupný. Parkování v blízkosti startu je možné na nádraží v
Horažďovicích Předměstí. Úvod rychlostní zkoušky je přístupný pouze pěšky před
uzavřením RZ. Platí přísný zákaz vstupu k trati RZ od nádraží přes koleje. Samotný
průjezd prostorem s atraktivní pasáží na parkovišti je dostupný pouze pěšky. Přístup
od obce Babín bude na přání obyvatel uzavřen a kontrolován policií ČR. Do
„Muničáku“ tedy bude přístup výhradně pěšky z Babína nebo z diváckého místa. Ale
pro fanouška, který chce v klidu sledovat celé startovní pole bez návalu diváků, je
průjezd celou lokalitou s mnoha technickými pasážemi více než vhodný. Po výjezdu z
prostoru následuje rychlá pasáž lesem na rozbitém asfaltu a šotolině až k diváckému
místu s odbočením na hlavní komunikaci DM 1. Toto divácké místo nabídne
přehledný úsek s několika zatáčkami na lesní cestě a obtížné odbočení na asfaltovou
komunikaci. Po 100 metrech následuje další obtížné odbočení na Mečichov. Prostoru
je tady víc než dost a uvidí všichni. Nebude zde chybět občerstvení. Úsek je pro diváky dostupný od
obce Komušín. Přístup od Horažďovic bude možný pouze pro vozidla
označená pořadatelem. Rychlý úsek do cíle RZ je již divácky nezajímavý.

Druhá RZ se v této podobě také nikdy nejela. Poskládáním několika známých
úseků vznikla velmi obtížná rychlostní zkouška. Startuje se na úzké komunikaci za
obcí Zadní Zborovice. Následuje úsek plný obtížných zatáček, horizontů, a jednou
ostrou vracečkou před obec Třebohostice. Celý úsek je jezdecky velmi náročný, díky
vegetaci však divák nemá moc prostoru ke sledování. V obci Třebohostice následuje
průjezd několika retardery, kde budou k vidění dlouhé smyky, označený jako DM2.
Přístup bude možný od Horažďovic a od Strakonic s parkováním na příjezdové
komunikaci. Diváckých prostor je v obci několik, je však nutné dbát pokynů
pořadatelů a používat divácké přechody přes trať. Nebude zde chybět tradiční
občerstvení místních hasičů. Následuje rychlejší úsek s horizontem do Doubravice. V
obci čeká na posádky obtížné pravé odbočení a následné objetí ostrůvku. U místního
hřiště je připraven průjezd rychlejším retarderem přes parkoviště. Následný úsek do
Chrášťovic je plný rychlých zatáček a divácky přehledný. Přístup sem je možný pouze
pěšky. V Chrášťovicích se posádky nejprve napojí ostrým levým odbočením na hlavní
silnici, kterou po několika metrech zase opustí v diváckém místě DM 3. Jedná se o
ostré levé odbočení přes hranu a následnou pravou a levou zatáčku v prudkém
stoupání. Divácký prostor je vyznačen na mezi, která slouží jako přírodní tribuna.
Nebude chybět občerstvení. Trať pokračuje úzkým a nepřehledným úsekem do obce
Láz. Tady nejprve posádky objedou ostrůvek. Následuje atraktivní průjezd kolem
kapličky a retarder s horizontem na konci obce. Přístup je možný od Radomyšle a od
Rojic. Obtížný sjezd do cíle je velmi úzký a divácky nepřehledný.

Po servisní přestávce se posádky vydají na dříve kultovní RZ všech rally
v regionu. Start rychlostní zkoušky je na okraji obce Myslív. Následuje úsek na rychlé
komunikaci do Kramolína. Tam na posádky čeká legendární kramolínský vracák. V
letošním roce je však divákům vjezd do obce Kramolín zakázán vzhledem
k probíhajícím závodům v trialu. Přístup bude možný od Polánky na
záchytné parkoviště s omezenou kapacitou. K rychlostní zkoušce je to cca
2 km pěšky. Zkouška pokračuje uskákaným úsekem do obce Maňovice. Zde
následuje vytažené levé odbočení na štěrku DM 4. Přístup bude možný od Nekvasov,
nebo Želvice. Jedná se o přehledné divácké místo, plné smyků. Po průjezdu obcí
Maňovice je zařazen uskákaný úsek plný zatáček do Kozlovic DM5a. Tento prostor je
velmi přehledný. Stání bude dovolené na vyvýšené mezi od obce Kozlovice. Přístup je
možný pouze pěšky vyznačenou cestou z Kozlovic. Platí přísný zákaz vjezdu na
přilehlé louky a polní cesty. Dodržování zákazu bude monitorováno a
pokutováno policií. V Kozlovicích se trať vrací na Kramolín ostrým levým
odbočením DM5b. Příjezd bude možný od obce Mileč s parkováním výhradně na
příjezdové komunikaci.. Příjezd do Kozlovic od Nepomuka nedoporučujeme,
příjezdová komunikace bude zavřena již před obcí Kozlovice. Přístup do diváckého
místa přes únikovou zónu nebude v průběhu zkoušky možný. Do cíle čeká na posádky
ještě náročná pasáž se třemi horizonty, přístupná pouze pěšky.

Poslední zkouškou první etapy bude klasická RZ Nehodív – Strážovice.
Úvodní okruhová část DM6 je divácky velmi atraktivní. Divácký přístup je možný
pěšky od obce Myslív (500m) s parkováním u fotbalového hřiště. Přístup od obce
Štipoklasy je možný také pěšky (500m). Z nehodívské návsi bude možné posádky
vidět i ve třech průjezdech jednou RZ. Následuje rychlejší pasáž zkoušky, kterou
zbrzdí až průjezd obcí Loužná a velmi atraktivní průjezd obcí Strážovice DM 7. Sem
bude možný přístup od Pačejova Nádraží. Parkování bude umožněno pouze po pravé
straně vozovky. Teď už zbývá jen rychlý úsek s horizontem do cíle. Kdo dojede
podruhé až sem, má za sebou úspěšně první etapu INVELT Rally Pačejov.
Hned na úvod druhé etapy je připravena legendární zkouška Čečelovice. Po
několika letech se pojede v obráceném směru. Po startu následuje obtížný úsek na
cyklostezce plný zrádných zatáček a horizontů. Úsek je hodně zarostlý, pro diváka
přehlednější pasáž se nachází před Mečichovem kde po několika protahovácích
posádky skočí do úzkého úvozu. Přístup sem bude pouze pěšky ze silnice na
Mečichov. V obci Mečichov je připraveno tradiční divácké místo se širokým vracákem
DM 8. Divák zde může sledovat táhlé smyky z bezprostřední blízkosti. Nebude chybět
občerstvení místních hasičů. Přístup bude možný od obce Hlupín. Dále se trať
proplétá po místních komunikacích a nakonec odbočí na další cyklostezku. Tou
vystoupá zarostlým úsekem až k místě „u kontejneru“, kde se trať rychlostní zkoušky
potkává. Tady odbočí obtížným pravým vracákem na Bratronice. Přístup bude možný
pěšky od Mečichova a Nahošína. Přístup autem přes osadu Katovsko bude nejspíš
zakázaný na přání místních obyvatel. Svižné tempo mezi pastvinami ukončí až
obtížný sjezd do Bratronic a rychlé levé odbočení na hlavní silnici. Přístup je možný
od Nahošína. Divácky však tento úsek atraktivní není. Na konci obce posádky opět
sjedou na úzkou cyklostezku. Obtížným úsekem se dostanou na křižovatku před
Zaboří, kde prudce odbočí vlevo. Úsek je přístupný od Čekanic a Jindřichovic.
Následuje rychlá a přehledná pasáž do Zaboří, přístupná pěšky. Diváci zde budou
moci sledovat soutěžní vozidla jen z velké vzdálenosti od trati. V obci Zaboří je
tradičně připraveno divácké místo DM9. Jedná se o objetí ostrůvku po velkém náletu
a následný přírodní retarder s levou vracečkou přes hranu. Místo je přístupné od
Lažánek (snadná dostupnost ze servisu). Za Zabořím se posádky napojí přes horizont
na další cyklostezku. Následuje jezdecky velmi obtížný a zarostlý úsek, rychlejší
tempo naruší jen pravý vracák u kontejneru. Těsně před cílem posádky prudce odbočí
na hlavní silnici. Toto odbočení je přístupné z Čečelovic. Prostoru pro diváky je tu
však málo.

V pořadí desátá rychlostní zkouška je loňská novinka vedoucí přes
Novosedly. Startuje na úzké zemědělské komunikaci. Před obcí Novosedly se napojí
rychlým odbočením na širokou silnici (přístup od Katovic). V obci Novosedly čeká na
posádky ostré levé odbočení na místní komunikaci a technický průjezd obcí. Jedná se
o divácké místo DM 10. Přístup bude možný od obce Štěchovice. V průběhu RZ bude
zakázán přístup do DM od Katovic (nebezpečný průchod mezi domy). Zkouška
pokračuje dalším úsekem na zemědělské komunikaci až do osady Sloučín. Tady
následuje ostré levé odbočení po rychlém příjezdu a následné pravé odbočení přes
hranu na hlavní komunikaci. Jedná se o přehledné a atraktivní DM 11, pohodlný
přístup od Katovic. Následuje rychlý úsek do obce Makarov. Tady začíná mít RZ
charakter závodu do vrchu. Ve stoupání plném ostrých zatáček a serpentin se posádky
dostanou do obce Kraselov. Tento úsek je jezdecky atraktivní, divácky však
nepřehledný a přístupný jen pěšky. Ostré odbočení v Kraselově mezi obrubníky
nenabízí téměř žádné místo pro diváky. Následuje rychlý sjezd plný nebezpečných
zatáček do Drachkova. Také tento úsek je divácky nepřehledný, jezdecky však velmi
náročný. V Drachkově trať rychle odbočí dvakrát vlevo na úzkou komunikaci. Přístup
je možný od Strakonic. Následuje rychlá pasáž, narušená pravou vracečkou až před
obec Pracejovice. Tady posádky odbočí přes hranu vlevo a čeká je cíl RZ. Úsek je
přístupný pouze pěšky z Pracejovic, bezpečné prostory jsou zde až ve značné
vzdálenosti od trati.

Poslední rychlostní zkouška je polookruhová RZ Klínovice. Startuje se na
okraji Klínovic. Přístup ke staru bude možný pouze pěšky z obce Únice (2km).
Následuje rychlý úsek do Podolí, kde posádky prudce odbočí vlevo. Přístup bude
možný od Strakonic a Radomyšle. Po 500 metrech následuje obtížné levé odbočení na
úzkou zemědělskou cestu. Úsek je přehledný a přístupný pěšky od Podolí. Následuje
pasáž plná zatáček na štěrkové cestě, mezi kukuřicí. Po projetí rozřazovacího
retarderu trať pokračuje úzkou cestou mezi pastvinami zpět do Klínovic, kde se napojí
do dalšího kola. Celý úsek je dostupný pouze pěšky z velké vzdálenosti. Okruh
posádky opustí pravým odbočením kolem balíku. Až do Chrášťovic se rychlostní
zkouška klikatí mezi pastvinami a částečně kukuřicí. Přístup je pěšky z Chrášťovic,
prostoru pro sledování zde moc není. Pozor, na pastvinách se prohání zlý býk. Před
obcí Chrášťovice posádky prudce odbočí přes hranu na úzké komunikaci. Jedná se o
divácké místo DM 12a. Přístup bude možný po místní komunikaci z obce Chrášťovice.
Následuje úsek po okraji obce s obtížným skokem a následným levým odbočením
před cílem DM 12b. Toto místo je velmi přehledné. Dostupné pěšky po místní
komunikaci z Chrášťovic. Při příchodu a odchodu je nutné dbát pokynů pořadatelů a
použít divácký přechod. Přístup do tohoto místa od cíle rychlostní zkoušky bude
zakázán. Kdo dojede podruhé až sem. Zamíří na Mírové náměstí do Horažďovic na
cílovou rampu.

Přesto, že letošní INVELT Rally Pačejov koliduje s termínem hned několika
významných soutěží, najde se ve startovní listině několik „taháků“, které na jiné rally
neuvidíte. Všem divákům přejeme hodnotný sportovní zážitek a prosíme poslouchejte
pokyny pořadatelů.

Sdílet