V Autoklubu ČR jednala expertní komise NRpS

V Heinzově síni klubového domu Autoklubu ČR se dnes konalo jednání Expertní komise PRÁVO A FINANCE při Národní radě pro sport (NRpS). Je jednou ze sedmi pracovních skupin podle nového konceptu fungování Národní rady pro sport, poradního orgánu předsedy Národní sportovní agentury (NSA). Členy pracovních skupin tvoří 21 členů NRpS a 28 expertů. Jmenuje je předseda NSA Filip Neusser.

Jednání Expertní komise PRÁVO A FINANCE řídil její gestor Jan Birke. Hlavními tématy této expertní skupiny jsou zejména novelizace zákona o podpoře sportu, financování sportu, příprava a sestavování návrhu rozpočtu NSA vůči státnímu rozpočtu.

Sdílet