Červencové zasedání Komise off-road

Ve středu 28. července 2021 proběhlo zasedání Komise off-road AČR, které proběhlo formou prezenčního zasedání. Komise vzala na vědomí zprávy z Prezídia Autoklubu ČR, Výkonného výboru automobilového sportu Autoklubu ČR i Komise off-road FIA.

Proběhlo předání cen za sezonu 2020, které se uskutečnilo na prvních závodech dané disciplíny, tzn. v Dobřanech (Racer Buggy), Sosnové (Rallycross) a Nové Pace (Autocross), přičemž podmínky samozřejmě neměly úroveň slavnostního vyhlášení, ale podstata předání cen již tak narušené loňské sezony byla dostatečně naplněna.

Na základě stížnosti některých českých jezdců vznese zástupce FIA off-road komise požadavek na upřesnění podmínek prodeje jednotného benzínu a pneumatik při závodech Mistrovství Evropy v Autocrossu, přičemž se jedná hlavně o datum výroby a spotřeby jednotlivých produktů.

Komise dále provedla zhodnocení účasti jednotlivých reprezentantů na závodech a vyvodila z toho důsledky pro finální rozdělení finančních prostředků. Při zhodnocení sezony byla předmětem jednání kvalita uspořádaného závodu v Sosnové, kdy na základě Zprávy sportovních komisařů a několika stížností byli na zasedání Komise pozváni zástupci pořadatele, společnosti AUCTOR Racing s.r.o., pro případné doplnění a upřesnění veškeré písemné dokumentace. Následně na základě faktů o poškození Mistrovství ČR v Rallycrossu, kdy došlo ze strany pořadatele ke značným organizačním a bezpečnostním pochybením, byla rozhodnutím Komise udělena pořadateli finanční pokuta ve výši 50 tis. Kč

Dalším závažným předmětem jednání Komise, bylo nevhodné chování jednoho člena týmu na závodech Racer Buggy v Dobřanech, přičemž Komise rozhodla zahájit disciplinární řízení se zástupcem soutěžícího. Komise též vzala na vědomí zprávu o činnosti Střediska mládeže, rozpočet střediska na letošní rok a upřesnila plán akcí: 21.-22.08.2021 Autocross Akademie při závodě Mistrovství Evropy v Přerově. Následně druhé finální kolo Akademie, které proběhne po ukončení sezony společně s Rallycross Akademií v Sedlčanech v termínu 16.10.2021.

Dále Komise off-road schválila zařazení nového polského závodu do MČR v rallycrossu. Na trati v Poznani se závod uskuteční společně s polským šampionátem v termínu 28. a 29. srpna. Součástí bude také závod divizí historiků.

Sdílet