Červnové zasedání Komise rally

V úterý 8. června 2021 proběhlo další zasedání Komise rally Autoklubu České republiky, které se konalo přímo v klubovém domě v Praze. Komise hodnotila odjeté podniky, zabývala se taktéž řešením aktuálních problémů a požadavků.

Jedním ze zásadních bodů zasedání byla problematika monitoringu vozidel na tratích RZ a zpětná vazba posádek při nehodách a odstoupeních, kdy posádky nedodržují pravidla ovládání sledovacího systému GPS a řádného hlášení pro dispečink rally. Komise rally rozhodla, že nejméně na dvou dalších rally bude na startu pověřený pracovník ze servisní organizace GPS a vysvětlí všem posádkám základní funkce GPS systému, včetně názorných ukázek, jak postupovat v případě nehody bez zranění, neplánovaném zastavení na trati, nebo při potřebě přivolání rychlé pomoci.

Dalším častým problémem v poslední době je chování akreditovaných pracovníků médií. Médiadelegát potvrdil, že se někteří fotografové nebo kameramani často vracejí na místa, ze kterých byli před startem rychlostní zkoušky vykázáni. Při nehodě posádky st. č. 15 na RZ 1 při Lak Racing Rallye Plzeň došlo k tomu, že fotografové a kameramani nerespektovali bezpečnostní instrukce delegovaných činovníků. Na základě posouzení situace Komise rally rozhodla o odebrání akreditace šesti pracovníkům médií do konce kalendářního roku.

Pozitivně bylo zhodnoceno fungování nové aplikace Sportity, kterou Autoklub České republiky zakoupil nejen pro disciplínu rally. Aplikace posílá soutěžícím notifikace při vyvěšení nového dokumentu na oficiální vývěsku podniku. Soutěžící i pořadatelé si aplikaci velice chválí a využívají ji v hojném počtu. Aplikace nebude chybět ani na Rallye Český Krumlov, které Komise rally odsouhlasila nový termín 12.-14. listopadu 2021. Neuskuteční se bohužel Rally Příbram, jejíž červencový termín byl zrušen z důvodu nedostatku financí pořadatele.

Při zasedání nechybělo řešení plánu hygienických opatření při dalších rally, organizace kempů i školení a další nutné provozní záležitosti. Další zasedání Komise proběhne před Barum Czech Rally Zlín.

Sdílet