Volební konference Asociace Veteran Car Clubů AČR

V sobotu 12. června 2021 se konala kvůli pandemické situaci dlouho odkládaná volební konference Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky (AVCC AČR).

Delegáty přivítal ve Smetanově sále klubového domu Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR. V úvodním slově poděkoval všem členům veteránských klubů za jejich práci a nasazení, díky kterým je dnes veteránské hnutí na vzestupu popularity mezi širokou veřejností.

Předseda Asociace František Čečil ve zprávě o činnosti shrnul současný stav, Asociace má 60 veteránských klubů, v nichž je sdruženo přes 2000 členů. V letošním roce se uskuteční Mistrovství ČR Pohár historických vozidel AVCC v plném rozsahu deseti podniků v Čechách a na Moravě. Jeho součástí bude také mezinárodní Oldtimer Bohemia Rally, která je zařazena v nejvyšší kategorii soutěží stanovených Mezinárodní federací historických vozidel FIVA. F. Čečil poděkoval klubům za jejich aktivity v roce 2020 a připomněl, že všichni pořadatelé byli za tento rok oceněni nejvyšším vyznamenáním Autoklubu ČR, Granátovým lvem. Zmínil i velmi dobrou spolupráci s ostatními veteránskými uskupeními, zejména s Federací klubů historických vozidel ČR.

Místopředseda Asociace Stanislav Minářík přednesl zprávu o situaci v mezinárodních institucích FIVA a FIA. Ve FIVA má naše Asociace zastoupení v komisi legislativní, sportovní, technické a komisi užitkových vozidel. Kvůli pandemii probíhala jednání těchto institucí od jara 2020 pouze prostřednictvím on-line konferencí. Seznámil přítomné s výsledky socio-ekonomického průzkumu FIVA. Česká republika se řadí mezi sedm zemí světa, kde tento průzkum proběhl velmi úspěšně. Zmínil snahu legislativní komise o zjednodušení některých dokumentů týkajících se historických vozidel, aby byly pochopitelnější i pro laickou veteránskou veřejnost. Sportovní komise se zabývala především rušením řady akcí a jejich následky. Uvedl, že přes nepříznivé podmínky byla uskutečněna Oldtimer Bohemia Rally a 1000 mil československých. Obě akce měly velmi příznivý mezinárodní ohlas. Technická komise FIVA vydala nový technický kód, který vstoupil v platnost 1. ledna 2021. Byl nově zaveden Youngtimer Registration Document pro vozidla mezi 20-30 lety stáří, která aspirují po dosažení 30 let na FIVA ID Card. Komise užitkových vozidel plánuje FIVA World Rally 2022 pro užitková vozidla v některém ze států střední Evropy.

Za technickou komisi přečetl zprávu Robert Zavadil. Byly zhodnoceny zkušenosti s elektronickým Informačním systémem pro testování historických vozidel. Systém je funkční a přispívá ke zlepšení kvality procesu testování a registrace.

Předseda sportovní komise Antonín Smažinka zhodnotil uplynulou sezónu a především zdůraznil, že v letošním roce se koná MČR Pohár historických vozidel v obvyklém desetidílném seriálu. Upozornil na kategorii pro klubové týmy, která poskytuje větší možnost účasti jednotlivých klubů.

V závěrečné diskuzi se debatovalo zejména o snaze několika jednotlivců o změnu právních předpisů týkajících se registrace a provozu historických vozidel.

Byly provedeny volby do Výkonného výboru Asociace. Nově zvolený Výkonný výbor bude pracovat ve složení:

František Čečil – předseda

Stanislav Minářík – místopředseda

Ladislav Šustr – předseda legislativní komise

Jiří Krejčí – předseda technické komise

Antonín Smažinka – předseda sportovní komise

Radek Grulich – člen

Jan Jež – člen

Sdílet