Rozhodnutí o vyloučení člena

Prezídium Autoklubu ČR na svém 277. zasedání konaném dne 25. května 2021 rozhodlo v souladu s č. 5 odst. 4, písm. a) Stanov Autoklubu ČR o vyloučení člena Autoklubu ČR, Mgr. Adama Eliáše, a to z důvodu porušení povinností dle čl. 6 odst. 2 Stanov Autoklubu ČR. Pro hlasovalo 10 přítomných členů Prezídia ČR, prezident Autoklubu ČR se zdržel hlasování.

Prezídium Autoklubu ČR

Sdílet