Motocyklisté trénují bezpečnou jízdu na polygonech

Za první čtyři měsíce letošního roku zemřelo na našich silnicích již 12 motocyklistů a dalších 34 bylo těžce zraněno. Za většinou vážných nehod stála nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. Dlouhodobě ve statistikách nehod sledujeme postupný mírný pokles vážných následků.

„Obliba motocyklů u nás významně roste. Motorky dnes přitahují nejen mladé řidiče, ale také střední a starší generaci, která si plní své sny. Usedají za řídítka a mnohdy bez potřebné přípravy vyjíždějí do ulic. Problém je o to závažnější, že motivací k řízení motorky není doprava, ale spíše zábava a relaxace, neboli jedu si takzvaně větrat hlavu,“ poukazuje Jan Polák z Týmu silniční bezpečnosti.

Jedním z preventivních projektů, který se komplexně zabývá problematikou motocyklistů, je projekt Učme se přežít. Ten vznikl v roce 2010 jako regionální program v Libereckém kraji a postupně se rozšířil do celé republiky. V letošním roce mají organizátoři v plánu celkem 18 kurzů na 8 polygonech, s kapacitou pro téměř tisícovku motocyklistů. „V našem programu nestihneme proškolit samozřejmě všechny motocyklisty. Chceme však ukázat na potřebu dalšího tréninku a podpořit výuku v motoškolách. Nabídka motoškol se v posledních letech výrazně rozšiřuje a je to velmi dobrá cesta, jak zvýšit své jezdecké dovednosti a tím i svou bezpečnost,“ říká Libor Budina z Autoklubu České republiky.

Celodenní výukový den preventivního programu Učme se přežít se skládá z řady cvičení a přednášek. Účastnící se v teorii jízdy dozví základy defenzivní jízdy a důležité věci o technice motocyklu. Zajímavá je také přednáška o dopravní psychologii a častých příčinách dopravních nehod. Na dráze se pak trénují krizové situace, krizové brzdění, úhybný manévr nebo zvládnutí náhlé situace v zatáčce. „Z našeho šetření mezi účastníky kurzu vyplývá, že drtivá většina pociťuje okamžité zlepšení, a to v zásadních dovednostech. Z našich kurzů odjíždí s vědomím nutnosti dále trénovat a zlepšovat svou jízdu. Kurzy jsou velmi dobře vnímány a pozitivně jsou hodnoceni také lektoři,“ doplňuje Jan Polák.

Letošní kurzy odstartovaly na polygonu v Jihlavě. Na začátku června pak proběhnou dva kurzy na autodromu v Sosnové u České Lípy. Další termíny a projektové informace lze nalézt na webových stránkách projektu www.ucmeseprezit.cz. Na stránkách je také řada zajímavých videí z problémových lokalit, metodika provádění kurzů pro motocyklisty a také online vzdělávací pomůcka pro výuku motocyklistů.

Nehody motocyklistů

 Posledních 10 let

Za posledních 10 let (2011–2020) evidují statistiky 32 195 dopravních nehod s účastí motocyklisty, 764 usmrcených motocyklistů a 4 791 těžce zraněných s následky na celý život.

I když se množství vážných následků nehod snižuje, odborníci se shodují, že počet obětí i těžkých zranění je stále vysoký, a apelují, aby se tomuto tématu věnovala větší pozornost.

Rok 2020

V roce 2020 při dopravních nehodách na pozemních komunikacích v České republice zahynulo 61 motocyklistů, 401 jich bylo zraněno těžce a 2 204 lehce. Počet nehod s účastí motocyklistů se dlouhodobě drží nad hranicí 3 000 nehod za rok.

Meziročně

Oproti roku 2019 došlo k poklesu nehod s účastí motocyklistů o 6 %. Bylo také evidováno o 14 usmrcených motocyklistů méně (tj. -19 %) a o 12 těžce zraněných motocyklistů méně (tj. – 3 %).

Rok 2021

Za první 4 měsíce letošního roku došlo 358 nehodám při kterých bylo usmrceno 12 osob, 34 těžce zraněno a 217 lehce zraněno. Ekonomické ztráty jsou odhadovány na 775,21 mil. Kč

Motocyklisté věk

 • Neplatí klišé, že vážné následky jsou doménou pouze mladých řidičů. Nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou podle statistik let 2011–2020 je skupina ve věku 35-44 let. U ní nejvíce docházelo k vážným následkům (těžká zranění a úmrtí). Následuje věková skupina 25-34 let.
 • Pokud vezmeme pouze loňský rok, v něm vévodila vážným nehodám věková skupina 45-54 let.
 • Majoritou jsou muži.

Nejčastější příčiny nezvládnutí motocyklu

Řada nehod motocyklistů spočívá v nezvládnutí motocyklu v zatáčkách, panickým brzděním a následnými pády, případně střety. Nezkušenost nebo špatné návyky jsou faktory, které k tomu významně přispívají.

Detailní informace o nehodách souvisejících s nezvládnutím motocyklu naleznete na stránce https://ebook.ucmeseprezit.cz/nezvladnuti-motocyklu

Nejčastější příčiny střetů

 • Řidič vozidla předjíždějícího v protisměru – Řidič může špatně odhadnout rychlost, případně vozidlo zcela přehlédnout.
 • Přejetí do protisměru v zatáčce – Motocyklista z různých příčin nezvládne zatáčku a přejede do protisměru, kde dojde ke střetu s projíždějícím vozidlem.
 • Nezvládnuté předjíždění – Motocyklista zahájí předjíždění a nevyhodnotí situaci, vzdálenost a rychlost blížícího se vozidla v protisměru.
 • Řidič v protisměru odbočující doleva – Řidič v protisměru odbočující doleva může špatně odhadnout rychlost, případně motocyklistu zcela přehlédnout. Situace se může odehrát jak ve městě, tak i mimo něj, kde pak mívá výrazně horší následky. Ve městě navíc může být křižovatka složitějšího charakteru a vozidlu odbočujícímu vlevo může zakrývat výhled např. vozidlo odbočující vlevo z protisměru.
 • Nečekané brzdění řidiče před motocyklistou – Nečekané brzdění řidiče jedoucího před motocyklistou může být způsobeno odbočováním (vpravo i vlevo), případně řešením nenadále situace před brzdícím vozidlem. Příčina částečně tkví v nepozornosti řidiče před vámi a v nedostatečném odstupu. V extravilánu může být nebezpečí umocněno neoznačenými vedlejšími silnicemi a náhlou reakcí (např. odbočováním) vpředu jedoucího řidiče.
 • Nedaní přednosti – Nedání přednosti při vyjíždění z vedlejší nebo účelové komunikace motocyklistovi často souvisí s přehlédnutím motocyklu často v kombinaci s nepřiměřenou rychlostí motocyklisty.
 • Přehlédnutí předjíždějícího motocyklisty – Přehlédnutí předjíždějícího motocyklisty a zahájení úkonu předjíždění/objíždění, ale i otáčení souvisí s nedostatečným sledováním provozu řidičem vozidla, přehlédnutím, nepoužíváním směrových světel, ale také například s nepřiměřenou rychlostí blížícího se motocyklu.
 • Výjezd z podélného stání a nedání přednost – Výjezd z podélného stání a nedání přednosti souvisí s nepozorností, nepřiměřenou rychlostí nebo rychlostí v kombinaci s nepřehledným úsekem, případně jízdou motocyklisty těsně vedle zaparkovaných vozidel.
 • Výjezdy vozidel z parkovacích míst – Výjezdy vozidel z parkovacích míst. Nebezpečí hrozící ve městech souvisí se špatnými rozhledovými podmínkami řidiče aut při vyjíždění a přehlédnutí motocyklisty.

Všechny uvedené situace naleznete v nákresech na stránce https://ebook.ucmeseprezit.cz/nejcastejsi-priciny-stretu

Co je zapotřebí zlepšovat

 • Výuku v autoškolách. Ta prošla v roce 2016 výraznější změnou v souvislosti se zpřísněním zkoušky z praktické jízdy. Na řidiče motocyklu jsou kladeny vyšší nároky jízdních dovedností. Je však nutné zaměřit se na zlepšování kompetencí učitelů autoškol.
 • Zaměřit se na problematiku vnímání rizik a jejich předcházením. Zařadit tuto problematiku do zkoušek, základní i nadstavbové výuky.
 • Zlepšovat nadstavbovou výuku motocyklistů, podporovat provoz kvalitních motoškol.
 • Seznamovat ostatní motoristickou veřejnost s přítomností motocyklistů na silnicích.
 • Seznamovat motocyklisty s aktivními a pasivními prvky bezpečnosti.
 • Zlepšovat infrastrukturu v nehodových lokalitách (Z analýzy CDV existuje v ČR 19 rizikových úseků s častým výskytem vážných nehod motocyklistů).

 

Projekt Učme se přežít

Historie projektu sahá do roku 2010. Z původně regionální aktivity se stal celorepublikový projekt, který zahrnuje:

 • Pořádání bezplatných kurzů pro motocyklisty na polygonech v ČR. Pro letošní rok je připraveno 18 termínů na 8 polygonech po celé ČR. Registrace je otevřena a motocyklisté se mohou registrovat na stránkách www.ucmeseprezit.cz

Celodenní výukové dny kombinují teoretickou přípravu s praktickým nácvikem dovednosti. Motocyklisté se naučí zejména

 • vnímat a předvídat riziko
 • první pomoc
 • správnou techniku jízdy
 • něco o dopravní psychologii

prakticky pak na dráze trénují

 • ovládání motocyklu, stabilitu
 • krizové brzdění, brzdění na přesnost
 • výhybný manévr
 • a další potřebné dovednosti

Každoroční seminář spojený se speciálně vytvořeným kurzem bezpečné jízdy pro učitele autoškol https://www.ucmeseprezit.cz/formular/1004

Tvorba moderních online pomůcek pro vnímání rizik při jízdě na motocyklu a jejich distribuce do autoškol a motoškol. http://aplikace.ucmeseprezit.cz

Tvorba metodiky pro výuku jezdců v motoškolách https://ebook.ucmeseprezit.cz

Sdílet