Volební konference Asociace caravan clubů

V sobotu 22. května 2021 se ve Smetanově sále klubového domu konala volební konference Asociace caravan clubů AČR (dále ACC AČR). Delegáti z jednotlivých klubů rozhodli hlasováním o novém složení výkonného výboru. Ten následně na svém prvním zasedání v novém funkčním období zvolil svého předsedu a místopředsedu. Předsedou byl zvolen Vladimír Chomát, místopředsedou Jaroslav Mačát. Oba navazují na svou práci v minulých letech.

Funkční období členů výkonného výboru ACC AČR je shodné s funkčním obdobím členů Prezídia Autoklubu ČR dle Stanov Autoklubu ČR, tedy do roku 2024. Do výkonného výboru byli delegáty zvoleni Vladimír Chomát, Jaroslav Mačát, Josef Donát, Florián Bielák a Tomáš Aranyosi.

⬆️ Jan Valenta z plzeňského klubu oslavil v březnu devadesátiny. K jeho životnímu jubileu mu blahopřál Jan Šťovíček, Vladimír Chomát a František Čečil.

Delegáty volební konference ACC AČR v klubovém domě přivítal prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček. V úvodním slově připomněl bouřlivý rozvoj karavanismu u nás, na němž má podíl i epidemie koronaviru, která výrazně ovlivnila cestovní ruch. V následné diskuzi zazněly názory na možnost rozšiřování členské základny ACC AČR. Výkonný výbor se návrhy bude zabývat. Svoji pomoc nabídl na konferenci také viceprezident pro zájmovou činnost František Čečil, který s obdobnou problematikou vystoupil již na jednom z minulých zasedání Prezídia Autoklubu ČR. Jan Šťovíček všechny podněty přivítal a poděkoval všem aktivním členům karavanistických klubů za jejich práci.

Předseda královéhradeckého klubu Emil Rada v diskuzi představil letošní Národní sraz, který ve dnech 9. – 12. září 2021 bude 1. Český Caravan Club v AČR pořádat v autokempu Stříbrný rybník na předměstí Hradce Králové. K dispozici bude 130 míst, přednost při rezervaci budou mít členové Autoklubu ČR. Přihlašovací portál bude spuštěn 1. července 2021, sledujte stránku s informacemi o Národním srazu na webu královéhradeckého klubu.

Program Národního srazu bude bohatý, každý večer country muzika, hry a atrakce pro děti. Účastníci mohou vyjet na exkurzi do náchodského pivovaru, na sobotu bude připraven výletní vláček do centra s odborným výkladem průvodce o historii města, pokud bude zájem, děti mohou vláčkem vyrazit na výlet do místního ZOO koutku. Ideální poloha kempu v těsné blízkosti hradeckých městských lesů vám nabídne možnost aktivního sportu, především výletů na kole pro cyklistických stezkách přímo v městských lesích, spojených se stánky občerstvení, možností jízdy na in-line bruslích na asfaltovém uzavřeném okruhu v délce cca 10 km.

 

Sdílet