Aktuality z 273. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

Dne 16. února 2021 se online videokonferencí uskutečnilo 273. zasedání Autoklubu ČR.

Generální sekretář pro motocyklový a automobilový sport Autoklubu ČR předložil Prezídiu v souladu s čl. 7 odst. 9 Organizačního a jednacího řádu Autoklubu ČR ke schválení složení Sportovních komisí Výkonného výboru Autoklubu ČR pro motocyklový sport a Výkonného výboru Autoklubu ČR pro automobilový sport, jak je schválily výkonné výbory. Předsedy Sportovních komisí jmenovalo Prezídium dne 27. 10. 2020. Prezídium členy komisí jednomyslně schválilo.

Sdílet