BEZPEČNOSTNÍ MANUÁL PRO ZÁVODY DO VRCHU

Komise závodů do vrchu AČR připravila pro pořadatele a činovníky „obecná doporučení pro bezpečnost závodů automobilů do vrchu AS AČR 2021. Závody do vrchu jsou jednou z nejstarších a nejatraktivnějších motoristických disciplín v naší republice. Čeští pořadatelé i jezdci mají historicky velký kredit i za hranicemi naší republiky.

Nový bezpečnostní manuál byl připraven po mnoha analýzách a konzultacích, navíc se opírá o zkušenosti předních jezdců, pořadatelů a činovníků. Tratě závodů do vrchu vedou po veřejných komunikacích, kde nejsou žádné únikové zóny, a naopak velmi blízko je množství pevných a nebezpečných překážek. Soudobé závodní speciály jsou stále výkonnější a zejména okamžitá rychlost v zatáčkách se díky neustálému vývoji zásadně zvýšila. Tomu je nutné přizpůsobit například divácké prostory, specifikovat a zabezpečit riziková místa a zajistit maximální bezpečnost pro všechny zúčastněné. Dalším důvodem ke vzniku tohoto manuálu bylo sjednocení postupů při stavbě a zabezpečení tratí.

„Česká republika je v mnoha motoristických disciplínách pořadatelskou velmocí. V oblasti bezpečnosti jsme považováni za lídra i v mezinárodním porovnání. Při tvorbě uvedených doporučení jsme vycházeli mimo jiné z výstupů úspěšného semináře FIA, který v roce 2020 proběhl v našem klubovém domě. Věříme, že bezpečnostní manuál pomůže všem pořadatelů při přípravě a realizaci jejich podniků,“ vysvětluje generální sekretář AČR – Tomáš Kunc.

Nový bezpečnostní manuál najdete zde.

Sdílet