Školení činovníků 2021 – motocykly 

Sportovní komise

Silniční závody motocyklů

Z rozhodnutí komise SZM se v letošním roce školení neuskuteční. Pokud si žadatel zažádá o stejnou úroveň jako v roce 2020 bude mu automaticky vydána. V případě navýšení licence bude žadatel muset absolvovat test.

Terénní závody motocyklů

Vzhledem ke změnám v řádech pro rok 2021 se komise rozhodla, že školení činovníků se uskuteční online – toto platí i pro nové žadatele. Termín a podrobnější informace o školení budou upřesněny na webu Autoklubu.

Trial

Licence budou vydávány na základě vydaných licencí v roce 2020. Původně plánované školení 24. dubna 2021 v Kramolíně u Nepomuka organizované Výkonným výborem komise trialu bylo zrušeno z důvodu opatření vzniklých v důsledku pandemie.

Enduro

Komise endura pro letošní rok rozhodla, že školení proběhne online. Termín a podrobnější informace o školení budou upřesněny na webu Autoklubu.

Plochá dráha

Pro letošní rok komise rozhodla, že licence budou činovníkům vydány bez školení s podmínkou úspěšného složení testu. Test je k dispozici od pátku 5. března 2021 všem současným držitelům licence, jednotlivým pořadatelům a klubům ploché dráhy. Automaticky bude schválena národní licence účastníkům vyššího školení FIM v letech 2020 a 2021.

 Sportovní mototuristika

Komise sportovní mototuristiky rozhodla, že školení se v letošním roce neuskuteční.   

 

Kontakt na sportovní komise:

Silniční závody motocyklů: Matěj Smrž matej.smrz@autoklub.cz
Terénní závody motocyklů: Jiří Šitina jiri.sitina@gmail.com
Trial: Pavel Karkoš trialsport@seznam.cz
Enduro: Jiří Pošík posikova@autoposik.cz
Plochá dráha: Petr Moravec moravec.pardubice@seznam.cz
Sportovní mototuristika: Petr Jalovecký jappaj@seznam.cz

 

Nesportovní komise

Techničtí komisaři

Technická komise rozhodla, že pro rok 2021 budou licence vydány bez školení a bez podmínky úspěšného složení testu. Licence budou vydávány žadatelům o TK ve stejném rozsahu licence jako měli vystavenou v roce 2020. Noví uchazeči o licenci budou řešeni individuálně.

Ekologové

Licenci obdrží každý žadatel, který byl v roce 2020 úspěšným absolventem školení životního prostředí. V případě více než 5 nových uchazečů o práci činovníka ŽP bude uspořádán online seminář jehož výstupem bude test. Školení bude mít na starosti předseda ekologické komise, pan Vladimír Klatovský. Závazné přihlášky na seminář lze podávat do 22.03.2021 na e-mail: klatovsky@ises.cz

Časoměřiči

Komise časoměřičů rozhodla, že pro rok 2021 budou licence vydány bez školení. Licence budou vydávány žadatelům ve stejném rozsahu licence jako měli vystavenou v roce 2020. Noví uchazeči o licenci nebo navýšení kategorie se bude řešit individuálně.

 

Kontakt na nesportovní komise:

Technická komise: Karel Bušta busta.karel@seznam.cz
Ekologická komise: Vladimír Klatovský klatovsky@ises.cz
Komise časoměřičů: Miroslav Mík mirek@miksoft.cz

 

 

Sdílet