Valná hromada proběhne rozhodováním mimo zasedání

Prezídium Autoklubu ČR dnes na svém 271. zasedání rozhodlo o tom, že XVI. Valná hromada Autoklubu ČR se neuskuteční prezenční formou, ale proběhne distanční formou, kdy rozhodováno bude mimo její zasedání.

Důvodem je skutečnost, že Autoklub ČR nezískal do stanoveného termínu 25. listopadu 2020 výjimku z mimořádných opatření od ministerstva zdravotnictví pro uskutečnění valné hromady prezenční formou. Přistupuje proto k již avizovanému konání valné hromady distanční formou podle Pravidel pro rozhodování mimo zasedání Valné hromady Autoklubu ČR ze dne 19. listopadu 2020.

S ohledem na shora uvedené tímto Prezídium Autoklubu ČR uveřejňuje Výzvu k rozhodování XVI. Valné hromady Autoklubu ČR mimo její zasedání, které proběhne ve dnech středa 9. a čtvrtek 10. prosince 2020, vždy v době od 15.00 do 19.00 hodin, a to na 14 volebních místech po celé republice. Valná hromada bude rozhodovat prostřednictvím delegátů, které stanoví kluby Autoklubu ČR.

Prezídium Autoklubu ČR tímto vyzývá kluby Autoklubu ČR, ať stanoví své delegáty prostřednictvím registračního formuláře „Registrační formulář delegátů klubu na rozhodování XVI. Valné hromady Autoklubu ČR mimo její zasedání.“ Vyplněný a podepsaný registrační formulář je klub povinen doručit Autoklubu ČR nejpozději do neděle 6. prosince 2020 (včetně).

Bližší informace o rozhodování XVI. Valné hromady Autoklubu ČR mimo její zasedání jsou uvedeny ve výzvě, která je uveřejněna níže v příslušném odkazu dokumentů ke stažení a která bude zároveň rozeslána klubům Autoklubu ČR prostřednictvím pošty.

Ve čtvrtek 3. prosince 2020 od 18.00 hodin proběhla II. Online konference Autoklubu ČR, hlavním programem byly informace o způsobu hlasování a odpovědi na případné dotazy k valné hromadě. Její záznam můžete sledovat na tomto odkazu: https://youtu.be/NGhVokaZb_Y

Kontakty na volební komise – odkaz

Dokumenty ke stažení:

Výzva k rozhodování mimo zasedání XVI. Valné hromady Autoklubu ČR

Registrační formulář pro delegáty klubu XVI. Valné hromady AČR mimo zasedání

Pravidla pro rozhodování mimo zasedání XVI. Valné hromady Autoklubu ČR

Životopis Adam Eliáš

Životopis JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.

Sdílet