XVI. Valná hromada Autoklubu ČR

V sobotu 21. listopadu 2020 se od 10.00 hodin bude konat XVI. Valná hromada Autoklubu České republiky, nejvyššího orgánu, která je tvořena delegáty klubů a probíhá zpravidla jednou za čtyři roky. V letošním roce proběhne v klubovém domě Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1.
Na stránce valné hromady byly publikovány dokumenty související s valnou hromadou: https://www.autoklub.cz/autoklub-cr/o-autoklubu-cr/organy/valna-hromada/

Jejich seznam pro přehlednost zveřejňujeme i s odkazy:
Pozvánka na XVI. Valnou hromadu
Registrační formulář na XVI. Valnou hromadu pro zástupce klubů
Jednací řád XVI. Valné hromady
Kandidátní listina pro volby – formulář č. 1 – příloha č. 1 Jednacího řádu XVI. Valné hromady
Souhlas kandidáta s kandidaturou – formulář č. 2 – příloha č. 2 Jednacího řádu XVI. Valné hromady
Podpora kandidáta – formulář č. 3 – příloha č. 3 Jednacího řádu XVI. Valné hromady
Manuál pro navrhování kandidátů

Sdílet