Rally Bohemia přeje divákům bezpečné sportovní zážitky

Organizátoři Rally Bohemia každoročně usilují nejen o kvalitní soutěž pro posádky na trati ale také bezpečnou podívanou pro jejich fanoušky. I v letošním roce jsou tratě rychlostních zkoušek zabezpečeny dle vytvořeného bezpečnostního plánu, který má bezmála 300 stran a byl schválen bezpečnostním delegátem Autoklubu ČR.

Trať Rally Bohemia vede členitou hornatou krajinou, která pravověrným fanouškům rally nabízí zajímavá a bezpečná místa ke sledování rally na vyvýšených místech a v dostatečné vzdálenosti od trati rychlostní zkoušky, která ale zpravidla neoplývají pohodlným příjezdem pro automobil. Takové místo je nutné zaujmout ještě před startem rychlostní zkoušky a během ní v žádném případě nevstupovat na trať! Na takových místech žádáme diváky o velmi přísné dodržování pokynů pořadatele a samozřejmě bezpodmínečné respektování vyznačených zakázaných prostor.

“Je třeba vyvarovat se zejména jakéhokoliv přecházení nebo přebíhání přes trať během rychlostní zkoušky. Na RZ Rašovka, Milíře a Bzí pojedou v sobotu po skončení ostré rally účastníci Eco energy Rally Bohemia s tichými elektromobily, tak prosíme o zvýšené opatrnosti při opouštění prostorů RZ,” upozorňuje ředitel Petr Pavlát.

Všichni diváci jsou na Rally Bohemia vítáni a bude pro ně připravena řada atraktivních diváckých míst, která jsou volena tak, aby na ně byl jak dobrý a bezpečný přístup, tak aby na nich nehrozilo divákům žádné nebezpečí. Přes všechna bezpečnostní opatření ovšem stále platí, že rally je sice nesmírně atraktivní sport, ale zároveň může být pro všechny účastníky nebezpečný – nikdy nelze vyloučit nepředvídatelnou technickou závadu nebo třeba uvolněné kolo automobilu, které se vydá vlastní cestou. Je tedy třeba být během sledování rally ve střehu věnovat se průjezdům automobilů, aby člověk mohl včas reagovat na případnou nečekanou situaci.

Pořadatel Rally Bohemia žádá diváky, aby se pohybovali pouze ve vymezených diváckých prostorech a v žádném případě nevstupovali do prostor označených jako zakázané. Jedná se zejména o místa blízko tratě RZ nebo pod její úrovní, místa na vnější i vnitřní straně zatáček. Zvýšenou pozornost své bezpečnosti a dění na trati musí diváci věnovat v místech, kde vozy dosahují vysokých rychlostí a zejména za horizonty!

Zároveň je potřeba respektovat pravidla chování s ohledem na situaci zapříčiněnou pandemií COVID-19. Zejména zvýšenou hygienu rukou a dodržování doporučovaných rozestupů od ostatních diváků.

Pořadatel se po zvážení všech okolností rozhodl, že v letošním roce nebude povolen přístup diváků do servisu. Všem účastníkům Rally Bohemia, kteří jsou součástí týmu, bude do servisu přístup umožněn.

Divákům 47. ročníku Rally Bohemia přejeme mnoho bezpečných motoristických zážitků.

Sdílet