Dotační program Covid–Sport

Národní sportovní agentura (NSA) vyhlásila dotační program na podporu sportovních organizací. Jedná se o výzvu s názvem „COVID-SPORT,“ která se zaměřuje na zmírnění negativních dopadů celosvětové pandemie COVID-19 v činnosti sportovních organizací. Ty byly zasaženy hlavně důsledky vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a zavedením mimořádných vládních opatření. V rámci této dotační výzvy mohou také pobočné spolky Autoklubu ČR žádat o podporu ve třech různých oblastech.

První oblastí podpory je oblast A, která je určena pro provozovatele sportovních zařízení. Dotace pokrývá náklady na provoz zařízení za měsíce březen, duben a květen letošního roku. Oblast B pomůže organizátorům sportovních akcí, které byly oficiálně ohlášeny na měsíce březen až červenec 2020 a zároveň o jejím zrušení, odložení či omezení bylo rozhodnuto nejpozději do 31. května. Poslední částí podpory je oblast C, ta slouží nájemcům sportovních zařízení a pokrývá náklady nájemného za měsíce březen, duben a květen 2020, musí se však jednat o nájem určený k pravidelné sportovní činnosti.

Žádosti o dotaci se podávají přes elektronický formulář zveřejněný na stránkách NSA, nejpozději do 31. 8. 2020, nicméně jedná se o výzvu průběžnou, tedy je důležitá rychlost podání. Všechny informace včetně elektronického formuláře zde. V této souvislosti nabízíme všem našim klubům pomoc a konzultaci s přípravou žádostí. Zároveň bychom vás chtěli požádat, abyste nás informovali o podání žádosti. Zmíněné žádosti následně projednáme s vedením NSA. Odkaz na kompletní výzvu najdete zde

Sdílet