Národní sportovní agentura se představila v Autoklubu ČR

Ve středu 3. června se ve Smetanově sále klubového domu uskutečnilo setkání členů Prezídia Autoklubu ČR a zástupců klubů z celé republiky s vedením Národní sportovní agentury. Tato nově zřízená státní organizace přebírá od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy agendu podpory a rozvoje sportu. Cílem jednání bylo představení nové Agentury, dotačního programu COVID-Sport, který bude administrovat a zejména příležitost sdělit zástupcům Agentury podněty ke koncepci podpory sportu v příštích letech. A to od samotných pořadatelů a klubů, které vedení Autoklubu ČR na jednání pozvalo.

A právě i jim se přišel představit Jan Birke, člen Národní rady pro sport, vrcholného orgánu Národní sportovní agentury, který v ní bude hájit zájmy Autoklubu ČR a motoristického sportu. „Moje účast bude velmi aktivní, budu zastávat vaše zájmy. Pro mě podstatné, že Autoklub bude komunikovat s Agenturou při přípravě projektů na příští roky,“ uvedl Jan Birke.

S příchodem nového úřadu se otvírá příležitost zlepšit současné neutěšené podmínky státní dotační podpory poskytované ministerstvem školství. „Je červen a my stále nejenže jsme neobdrželi dotace na organizaci sportu, ale ani neznáme schválenou částku. Ta situace je tristní, zatímco státní podpora sportu se zvyšuje, pro Autoklub se v letech 2016-2019 dotace snížily bezmála o třetinu. A to bez jakéhokoliv vysvětlení,“ vylíčil Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR. Jan Birke potvrdil, že bude usilovat o to, aby se situace změnila. „Když to srovnám s ostatními sporty, jiným neklesají, některým nepochopitelně stoupají, neměřilo se stejným metrem,“ podotkl Jan Birke.

Nechceme být úřadem, který rozděluje peníze, ale chceme působit v oblasti rozvoje sportu,“ představil Národní sportovní agenturu její místopředseda Ivo Lukš. Nově vzniklá Agentura jako první připravila dotační program COVID-Sport, jehož cílem finanční pomoc organizátorům sportovních akcí, provozovatelům sportovních zařízení a sportovním organizacím. Rozdělovat bude celkem jednu miliardu korun. Ivo Lukš představil zásadní body programu, určeného sportovním subjektům, které byly závažně ekonomicky postiženy důsledky pandemie koronaviru, když musely rušit naplánované akce a přišly i o veškeré příjmy z činnosti. „Podpora bude činit padesát procent definovaných nákladů, u akcí se podařilo dojednat, že bude možné uplatnit i náklady z roku 2019,“ vysvětlil Ivo Lukš. „Jsem moc rád, že Národní sportovní agentura přichází s mimořádným programem COVID-Sport, já jsem už na začátku koronavirové krize upozorňoval na to, že zatímco firmy, podnikatelé, zaměstnanci, ale i kultura měli programy pro odškodňování následků pandemie, sportovní kluby a svazy nikoliv. Takže děkuji za to, že přicházíte s tímto programem a věřím, že pomůže mnoha organizacím,“ poznamenal Jan Šťovíček.

Představitelé Autoklubu ČR seznámili vedení Národní sportovní agentury s podněty změn státní podpory sportu. Své připomínky a nápady sdělili také zástupci klubů. Následná diskuze byla velmi plodná, zaznělo mnoho názorů a připomínek.

Sdílet