Milan Pospíšil: Ocenění je pro mě závazek nepřestat s motorsportem

Cenu za celoživotní přínos motoristickému sportu si na Galavečeru motoristického sportu 2019 převzal Milan Pospíšil. Držitel Zlaté spony Autoklubu České republiky tak získal další ocenění, které si bezesporu zaslouží. Motoristickému sportu se věnuje již 55 let. Podílel se na obnovení činnosti Autoklubu po roce 1989, pracoval v odborných motoristických komisích automobilového sportu a byl mezinárodním sportovním komisařem. Stále je aktivní v Pošumavském auto moto klubu Klatovy (PAMK) v AČR, jehož hlavní náplní je organizace nejstarší české automobilové soutěže Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rally – mistrovství FIA. Potkat Milana Pospíšila můžete také na všech dalších motoristických sportovních akcích, které PAMK v AČR Klatovy pořádá.

Pane Pospíšile, jak jste se dostal k motoristickému sportu?

Po vojně jsem se přestěhoval na Šumavu a jako divák jsem navštívil několik motoristických sportovních podniků, které pořádal aktivní Pošumavský auto moto klub pod křídly Svazarmu. Stal jsem se členem PAMK Klatovy, zprvu jsem byl řadový pořadatel, později člen ředitelství jednotlivých sportovních podniků a ředitel několika ročníků rally. Více než dvacet roků jsem vedl Středisko automobilového sportu, v jehož řadách vyrostli vynikající automobiloví sportovci, jako třeba Leo Pavlík, Luboš Hlávka, Albín Patlejch, Marcel Tuček, Ladislav Veselý, Petr Martinovský a mnoho dalších. Řadu let jsem byl členem odborné komise rally a mezinárodním sportovním komisařem.

Jak moc se změnil motoristický sport od dob, kdy jste s ním začínal?

Motoristický sport oproti šedesátým letům minulého století, kdy jsem začínal, doznal velkých změn. Neskutečně se zvýšila kvalita sportovní techniky, aut i motocyklů, zkvalitnilo se pořádání sportovních motoristických podniků, vnesl se do nich mezinárodní řád, který se upravuje podle bezpečnostních předpisů FIA. Trvale je kladen důraz na bezpečnost diváků i sportovců při motoristických sportovních podnicích. Zlepšilo se i materiální vybavení sportovců i pořadatelů – časoměrná technika, radiové spojení, monitorovací systém ONI, zdravotní zabezpečení, a těch dalších kladných změn je určitě ještě víc.

Byl jste řadu let ředitelem Rallye Šumava Klatovy, na který ročník vzpomínáte nejraději?

V dobrém vzpomínám na všechny ročníky Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Klatovy, kterých jsem byl ředitelem. Nejhorším ročníkem Rallye Šumava byl pro mě ten, kdy jsem jako ředitel nepovolil použití pneumatik s hroty, které byly zakázané dopravní vyhláškou. Za to jsem byl „masírován“ v médiích a kritizován některými jezdci. A rád vzpomínám na své přátele a průvodce mým funkcionářským životem, pány Pavla Babku a Františka Rosického.

Uvažoval jste někdy, že se s organizováním soutěže skončíte?

Funkci ředitele jsem před několika lety předal mladším, dravým spolupracovníkům. Tím ale moje angažovanost v organizování rally neskončila. V současné době pracuji při přípravě v organizačním výboru a jako člen ředitelství rally. Pokud mě to zdraví dovolí a moji kolegové v PAMK budou moji účast považovat za přínosnou, budu rád pracovat i v budoucnu.

Co vám motoristický sport dal a co pro změnu vzal?

Motoristický sport mě naučil práci v kolektivu pro motorismus stejně zapálených lidí. Naučil mě přijímat bez emocí nejen sportovní i životní úspěchy, ale i prohry. Hlavně práce s mladými sportovci, jejich sportovní výsledky a radost z dobře organizovaného motoristického podniku je tím, co mi motoristický sport dal. A co mi vzal? Možná čas pro rodinný život a angažování v další společenské nebo sportovní činnosti. S pochopením rodiny jsem vše úspěšně zvládl.

Jak vidíte budoucnost motoristického sportu v České republice?

Autoklub České republiky se v posledních letech zaměřil na výchovu mladých, nadějných motoristických sportovců. Mám nejblíže k automobilovým rally, a proto kladně hodnotím vypsání juniorského mistrovství, úspěch posádky v Evropském juniorském mistrovství a dalších sportovních podnicích mezinárodní úrovně. Velkým přínosem je také pořádání odborných akademií v některých disciplínách motoristického sportu Autoklubem České republiky. Pokud ale nebudeme mladé sportovce podporovat finančně, tak při současné mezinárodní konkurenci a finančních nákladech, které automobilový sport představuje, nemůžeme očekávat význačnější sportovní úspěchy. Pojem sponzor se stává pojmem neznámým. Jsem rád, že se zlepšila medializace motoristického sportu tak, jak si jeho popularita mezi motoristickou veřejností zasluhuje a že se na ní podílí nemalou měrou i Autoklub České republiky svým oddělením média a komunikace.

Co pro vás znamená ocenění od Autoklubu České republiky za celoživotní přínos motoristickému sportu?

Ocenění si velice vážím proto, že obětavých motoristických funkcionářů je mnoho. Být vybrán jako jeden z nich a oceněný na reprezentativní akci Autoklubu České republiky, mě zavazuje nepřestat s prací ve prospěch motorsportu a svoje dlouholeté zkušenosti předávat, pokud budou mít zájem, mladším kolegům.

V Klatovech máte skvělý organizační tým a Rallye Šumava je každoročně perlou mezi českými soutěžemi. Dělá vám radost, na jakou úroveň se soutěž posunula?

Byť jsem rodák z Moravy, stal jsem se „Šumavákem“ a obě rally pořádaná PAMK v AČR Klatovy jsou mojí životní láskou a těžko se s nimi v budoucnu budu loučit. Mám ale jistotu, že moji nástupci Jiří Valenta, Jiří Nejdl, Honza Petrů, Pavel Štípek a další posunou úroveň rally opět o stupeň výše a udrží ji mezi nejlepšími v České republice, ale hlavně potom Historic Rallye Klatovy v seriálu FIA mistrovství Evropy historických automobilů na jednom s předních míst v Evropě.

Máte nějakou vizi, kde byste Rallye Šumava Klatovy ještě rád viděl?

V současné době je Rallye Šumava Klatovy Mistrovstvím České republiky v rally a nebojím se říci, že na špičkové úrovni, ale stále je co zlepšovat. Přivítal bych větší příliv mladých nadšenců, nových členů Autoklubu České republiky, mezi klatovské pořadatele rally. Pokud vydrží zájem o konání rally a finanční podpora města Klatovy, Plzeňského kraje a dalších našich příznivců i do budoucnosti, nemám o úspěšném pořádání rally v dalších letech žádné obavy.

Co byste na závěr vzkázal mladým zájemcům o motoristický sport?

Pokud se rozhodnou aktivně dělat jakoukoli motoristickou sportovní činnost, musí si uvědomit jednak její finanční náročnost, nároky na alespoň základní technickou zdatnost, dobrý zdravotní stav, fyzickou přípravu a v neposlední řadě rodinné zázemí. Dnes se stává samozřejmostí i jazykové vybavení sportovce. Pokud se ale nepodaří stát profesionálním závodníkem, zkuste se zařadit mezi pomocníky při pořádání motoristických, a nejen sportovních podniků. I zde zažijete nezapomenutelné sportovní zážitky a získáte řadu přátel na celý život.

Rallye Šumava, archivní snímek z roku 1977, Svatopluk Kvaizar za volantem tovární Škody 130RS ve „špici,“ na nejznámějším místě rychlostní zkoušky u Čínova.

Sdílet