Smrtelné dopravní nehody – novodobá epidemie

Zástupci Českého sdružení obětí dopravních nehod, Platformy VIZE 0 a Autoklubu ČR u příležitosti Světového dne obětí dopravních nehod v pondělí 11. listopadu 2019 představili aktualizovanou a současně rozšířenou publikaci „ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod.“ Předseda Českého sdružení obětí dopravních nehod Stanislav Vondruška uvedl aktivity konané v rámci Světového dne obětí dopravních nehod.

Ke Světovému dni obětí dopravních nehod, který vyhlašuje Organizace spojených národů každoročně na třetí listopadovou neděli, se připojuje i Česká republika. Celosvětový den vzpomínek tradičně zahajuje pietní akt u Památníku obětí dopravních nehod u nultého kilometru dálnice D1 v Praze 4 na Chodově, letos to bude 17. listopadu.

Počet lidí, kteří každý rok umírají na silnicích, je enormní. Světová zdravotnická organizace dokonce hovoří o tzv. epidemii smrtelných dopravních nehod. „Na celém světě každoročně zemře v důsledku silničních dopravních nehod 1,35 milionu lidí, každý den tak přijde o život 3700 osob. Jeden zbytečně vyhaslý lidský život každých 23 vteřin. Dopravní nehody jsou celosvětově osmou nejčastější příčinou smrti,“ uvádí Libor Budina z Autoklubu ČR. „Tato fakta jsou zároveň jedním z témat při pravidelných setkáních, která pořádá Mezinárodní automobilová federace FIA. Její členové se pak na národních úrovních připojují k celosvětovým preventivním kampaním, jako je například kampaň 3500Lives se zapojením známých osobností,“ dodává Libor Budina.

Roman Budský z Platformy VIZE 0 doplňuje: „Dění na silnicích nejednou připomíná bojovou zónu, celosvětově jsou však počty usmrcených a zmrzačených lidí výrazně vyšší, než v důsledku válečných operací. Celospolečenské ekonomické následky dopravní nehodovosti v řadě států dosahují až tří procent HDP. I v České republice jsou obrovské a v roce 2018 přesáhly částku 80 miliard korun.“

Na tiskovém brífinku byla představena aktualizovaná a současně rozšířená publikace „ABC poškozených a pozůstalých po obětech dopravních nehod.“ Jejím hlavním cílem je poskytnout potřebné rady těm, kteří se po dopravní nehodě ocitají v nelehké životní situaci. Pojednává o otázkách sociálního zabezpečení i pojišťovnictví, zároveň představuje databázi obsahující judikáty vztahující se k odškodňování obětí dopravních nehod. Nechybějí ani rady psycholožky, jak se vyrovnat s nastalou těžkou životní situací.

Publikace je v elektronické podobě, je možné ji stáhnout na tomto odkazu.

Předseda Českého sdružení obětí dopravních nehod Stanislav Vondruška představil aktivity konané v rámci Světového dne obětí dopravních nehod a uvedl, že symbolický řetězec bude zahájen v neděli 17. listopadu 2019 v 11 hodin pietním aktem u Památníku obětí dopravních nehod u nultého kilometru dálnice D1 v Praze 4 na Chodově. Organizují ho členové a spolupracovníci Českého sdružení obětí dopravních nehod. V sobotu 23. 11. 2019 od 16 hodin proběhne poradna pro pozůstalé v plzeňském kostele U Ježíška a v neděli 24. 11. 2019 bude připomenuta památka těch, kdo se nevrátili ze svých cest v evangelickém kostele v Moravské Chrastové a v dosud jediné dálniční kapli na dálnici D5 u Plzně.

Bližší informace podají:

Roman Budský, roman.budsky@vize0.cz 776 195 576

Libor Budina, budina@autoklub.cz 727 901 494

 

Česko opět propojí vzpomínka na oběti nehod

Při veřejných shromážděních v Praze, Plzni, Moravské Chrastové a u Šlovic si lidé jako každoročně připomenou Světový den obětí dopravních nehod.

Vzpomenout na ty, kdo zemřeli především na silnicích, vyjádřit solidaritu, a připomenout dlouhodobé dopady dopravních nehod – to jsou hlavní cíle již tradičního řetězce pietních aktů, bohoslužeb a dalších setkání, kterými se lidé a organizace v České republice připojují ke Světovému dni obětí dopravních nehod. Ten Organizace spojených národů vyhlašuje vždy na třetí neděli v listopadu a v letošním roce připadá na 17. 11. Vzhledem ke státnímu svátku se proto některé akce budou konat až o následujícím víkendu.

Symbolický řetězec zahájí v neděli 17. listopadu v 11 hodin pietní akt u Památníku obětí dopravních nehod u nultého kilometru dálnice D1 v Praze 4 na Chodově (za parkovištěm čerpací stanice Agip pod pěší lávkou přes dálnici z ulice Kloknerova). Organizují ho členové a spolupracovníci Českého sdružení obětí dopravních nehod.

Poradna pro pozůstalé Plzeňská zastávka z.s. zve v sobotu 23. listopadu od 16 hodin ke vzpomínkovému setkání do plzeňského kostela U Ježíška. Hudebně ho doprovodí Mirka Nová, Martin Sikora a Jiří Datel Říha. Po 17. hodině na ně naváže neformální posezení v Café Restaurantu Kačaba.

Následující neděli 24. listopadu připomenou památku těch, kdo se nevrátili ze svých cest, ekumenické bohoslužby, které začnou v 15 hodin hned na dvou místech republiky: v naší dosud jediné dálniční kapli na dálnici D5 u Plzně (odpočívadlo na obchvatu Plzně poblíž Šlovic u 83. km ve směru na Prahu) a v evangelickém kostele v Moravské Chrastové.

Vrátit čas nedokážeme. Vrátit životy neumíme. Ale můžeme při sobě stát, navzájem si pomáhat a vědět, že nikdy nejsme sami. Ani v těch nejhorších chvílích, kdy bolí i dýchat. Hodně věcí nemůžeme, ale být tu pro sebe navzájem, ano,“ říká spoluzakladatelka sdružení Plzeňská zastávka Mirka Šimková, která sama před deseti roky přišla při autonehodě o manžela.

Kontakty:

Stanislav Vondruška, České sdružení obětí dopravních nehod (mluvčí pražské akce) – mobil 604 166 173

Karel Šimr, farář Českobratrské církve evangelické v Chrástu a koordinátor Psychosociálního intervenčního týmu ČR (mluvčí bohoslužby v dálniční kapli u Plzně) – mobil 739 244 774

Anna Peltanová, farářka Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích (mluvčí bohoslužby v Moravské Chrastové) – mobil 737 279 275

Sdílet