Září: Malou dohodou – největší meziválečná soutěž

Ve dnech 12. až 19. září 1937 se na trati dlouhé bezmála 2 500 km jela automobilová a motocyklová soutěž Malou dohodou, státy stejnojmenného vojensko-politického spojenectví – z Československa přes Rumunsko do Jugoslávie. Pořadatelem největšího sportovního podniku v historii meziválečného motorismu byl Autoklub Republiky Československé.

Soutěž byla v době narůstajících hrozeb fašistického Německa manifestací nejen sportovní, ale i hospodářskou a politickou. Kladla si za cíl reprezentovat spojenecký svazek Malá dohoda na mezinárodní úrovni, svědčit o průmyslové a obchodní soběstačnosti i vzájemné spolupráci zúčastněných států. Na pořádání soutěže s Autoklubem spolupracovaly partnerské kluby z Rumunska a Jugoslávie. O politickém významu akce svědčí převzetí záštity nejvyššími státními představiteli, ze strany československé prezidentem republiky Edvardem Benešem.

Soutěž byla rozvržena do šesti etap, z nichž nejdelší byla hned druhá, z Bratislavy do Košic měřící 490 km. Nejelo se na nejlepší čas, byly stanoveny průměrné rychlostní limity podle kategorií, například u automobilů v rozmezí od 39 do 65 km/h. Spolehlivostní soutěž byla po dojezdu do cílového Bělehradu doplněna o zkoušku zručnosti a obratnosti.

Autoklub věnoval soutěži mimořádnou pozornost. Tři dny před startem vyšlo speciální číslo klubového časopisu Auto s informacemi k soutěži i texty partnerských organizací z Rumunska a Jugoslávie. Nechyběl ani článek o pozitivním vývoji československého zahraničního obchodu automobily, z meziročního srovnání vyplývalo navýšení vývozu o 80%!

Všech 131 vozidel s řidiči ze tří států se v sobotu 11. září 1937 shromáždilo po technické přejímce v dnešní Opletalově (tehdy Lützowově) ulici, aby následujícího rána vyrazily na trať. Do soutěže odstartovalo 73 automobilů, 49 motocyklů a 9 sajdkár.

Na fotografii vpravo pozdější absolutní vítěz automobilů Zdeněk Pohl se Škodou Popular Monte Carlo na startu před klubovým domem. Šlo o stejný vůz, se kterým Pohl dojel o rok dříve v Rallye Monte Carlo na druhém místě kategorie do 1500 ccm a dvacátém místě celkové klasifikace. Repro Auto 1937

Na snímcích vlevo pohled do depa před Autoklubem, na horním před Škodami Popular nové Jawy 615 ccm, uprostřed flotila Praga Lady 1660 ccm, dole vojenské vozy Jawa. Na snímku vpravo vítěz motocyklových kategorií, viz dobová popiska. Repro Auto 1937

Sdílet