LEDEN 1904 – VRCHOLÍ PŘÍPRAVY ZALOŽENÍ

V letošním roce si připomínáme 115. výročí založení Autoklubu ČR a 90 let od otevření klubového domu v Opletalově ulici v Praze. Autoklub ČR dnes rozvíjí své aktivity na poli sportovním, v zájmové činnosti i projekty a služby pro širokou motoristickou veřejnost. Udržuje rovněž tradici a ctí památku předků, kteří s nadšením stáli u zrodu a rozvoje klubové činnosti. Autoklub ČR je v současnosti pevnou součástí občanské společnosti a kořeny této stabilní pozice lze nalézt již v prvních letech existence spolku. Právě proto si budeme v tomto roce pravidelně připomínat důležité milníky, osobnosti a události naší minulosti.

Pozvánka na poradní schůzi připravovaného klubu motocyklistů v týdeníku Sport a hry 4. 11. 1903.

 

Jak informoval týdeník Sport a hry, pozdější tiskový orgán klubu, první měsíc roku 1904 probíhal ve znamení horečných příprav únorové ustavující valné hromady Českého klubu motocyklistů, prvního samostatného spolku motoristů u nás. Pánové rokovali o založení klubu od závěru minulého roku, o čemž svědčí publikované oznámení. Na setkání zvali už tehdy známí motocykloví závodníci Merfait a Vondřich. Již 5. listopadu 1903 se v restauraci U Pinkasů ve 14 lidech debatuje o poslání budoucího klubu: „Sdružovati motocyklisty, zjednati členstvu výhody (zřízením stanic benzinových, garáže atd.), pojištění členstva; poučování členstva theoretické, propagace tohoto sportu i závodnictví.“ Další schůzka proběhla o tři dny později v restauraci Platýz a zúčastnili se ji také němečtí krajané. A hned 12. listopadu se U Pinkasů „za velmi četného účastenství českých i německých sportsmenů“ konalo další jednání. JUDr. Emil Miřička (později první zvolený předseda) informoval o vypracování stanov a navrhl v co nejbližší době uspořádat přednášku o motoru a jeho funkci s názornými ukázkami za účelem získání dalších příznivců do nově se tvořícího klubu. Do konce měsíce se přípravné „komité“ sešlo ještě jednou, tentokrát v Platýzu, vytyčilo úkoly budoucího klubu, mimo jiné „zaříditi čítárnu s odbornou literaturou, vycvičiti členy v zacházení s koly motorovými, pořádati výlety klubovní, závody, veřejné soutěže a výstavy.“

JUDr. Miřičkou navržená přednáška se uskutečnila vskutku rychle, už ve čtvrtek 10. prosince 1903 od 20 hodin v sále restaurace U Choděry. Vedl ji inženýr Ladislav Šimek, člen přípravného výboru a její název byl „O motoru, jeho součástech a zacházení s ním.“ Sál byl zaplněn do posledního místa, na 80 posluchačů! Přednášku doprovázel Ing. Šimek demonstracemi motoru a součástek, jež zapůjčila továrna Laurin a Klement.

 

První český „Salon“ motocyklů a příslušenství v zahradní verandě na Žofíně navštívilo za jeden den přes 2.500 lidí.

 

Na začátku ledna 1904 byly místodržitelstvím schváleny stanovy chystaného klubu. Ve středu 27. ledna 1904 informuje týdeník Sport a hry o svolání ustavující valné hromady klubu na 21. února o 10. hodině dopolední v Praze, v restauraci na Žofíně. Při té příležitosti se také na Žofíně a ve stejný den konal první český „Salon“ motocyklů a příslušenství. Zahradní veranda s kamny, osm vystavovatelů a třináct motorek. Pořadatelé však byli ohromeni,  nikdo neočekával tak ohromný nával, jednodenní skromnou výstavku navštívilo přes 2.500 lidí! Ale o tom až příště… (Pokračování)

Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
udemy free download
download huawei firmware
Download Best WordPress Themes Free Download

Sdílet