ZASEDLO PREZÍDIUM AUTOKLUBU ČR

V úterý 13. listopadu 2018 se konalo 252. zasedání Prezídia Autoklubu ČR. Členové Prezídia projednali a schválili jednací řád letošní XI. Výroční konference Autoklubu ČR, která se uskuteční v sobotu 24. listopadu. Došlo také na zhodnocení končící sportovní sezóny a přípravu oslav 90. výročí otevření klubového domu v roce 2019.

V úvodu jednání proběhla kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání Prezídia. Prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček informoval členy Prezídia o aktuální situaci ohledně obvinění kvůli dotačním žádostem z let 2009-2013. Zhodnotil úspěšnou akci Pocta motorismu, kterou se Autoklub ČR připojil k oficiálním státním oslavám stoletého výročí republiky. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli. Jsem rád, že Pocta motorismu byla velmi kladně hodnocena z mnoha stran, prokázalo se, že Autoklub je součástí široké občanské společnosti,“ uvedl Jan Šťovíček a vyjádřil přání, aby úspěšně navázaná spolupráce se státní agenturou CzechTourism pokračovala i v příštím období.

Členové Prezídia schválili jednací řád XI. Výroční konference Autoklubu ČR a zvolili Petra Moravce a Stanislava Kafku za členy pracovního předsednictva konference. „V sobotu 24. listopadu nás čeká jednání nejvyššího orgánu Autoklubu v období mezi Valnými hromadami. Vedle projednání výsledků činnosti a hospodaření za uplynulé období i návrhem pro následující rok chceme delegáty informovat o dalších aktivitách a cílech. Chystáme videoprezentace, pro delegáty bude také v klubovém domě připravena výstava sportovních vozů Bugatti,“ prozradil Jan Šťovíček. Prezídium jednomyslně odhlasovalo pojmenování přízemních prostor klubového domu na salón „Grand Prix,“ který bude otevřen pro veřejnost ve spojitosti se s 115. výročím Autoklubu v roce 2019.

Dalším bodem bylo první hodnocení končící letošní sezony. „Mám důvod k radosti, jak na poli sportovním, tak i diplomatickém. Naši závodníci získali řadu titulů mistrů Evropy, český motorsport se může pyšnit i dvěma tituly světových šampionů v rally. V oblasti sportovní diplomacie se nám podařilo obhájit a posílit pozici ve FIM a FIA. Je to ocenění kvality našich činovníků a zároveň upevnění pozice České republiky v rámci mezinárodních federací,“ zhodnotil Jan Šťovíček.

Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
udemy course download free
download lava firmware
Download Premium WordPress Themes Free

Sdílet