Aktuality z 246. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

V úterý 16. ledna 2018 zahájilo letošní sezonu také Prezídium Autoklubu ČR svým 246. zasedáním.

Prezident Jan Šťovíček informoval členy Prezídia o situaci na MŠMT po volbách do Poslanecké sněmovny. Současně informoval i o ustanovení důležitého podvýboru pro sport na půdě Poslanecké sněmovny.
Prezidium bylo seznámeno s průběhem jednání s panem Milanem Hniličkou, který připravuje vznik nové Agentury pro sport při Úřadu vlády. Na schůzce byl pan Hnilička informován o problematice financování motoristického sportu. Závěrem se účastníci schůzky dohodli na přípravě podkladů pro řešení dotační problematiky. 

Dále prezident pokračoval s informacemi o společném jednání s Českou unií sportu, kde 12 sportovních svazů, mimo jiné také fotbalová asociace, společně připravují postup ve věci nedoplatku dotací v roce 2017. 
Prezídium schválilo finanční půjčky pro Barum rally Zlín ve výši 1,5 mil. Kč a Pošumavský auto moto klub Klatovy v AČR ve výši 300 000,- Kč.
Prezidium schválilo zásady cestovní politiky pro členy a zaměstnance AČR pro rok 2018.
Autoklub ČR udělil Čestné uznání AUTO KLUBu Plzeň v AČR, který dlouhodobě pořádá akce zaměřené na podporu obecného motorismu a výchovy dětí a mládeže v oblasti silničního provozu. Při těchto akcích spolupracuje i s dětskými domovy.

Viceprezident František Čečil seznámil členy Prezídia se situací v klubu Camp Klub Praha v AČR. Tento klub žádá o vystoupení z Autoklubu ČR a vzhledem k tomu, že jejich členská schůze k tomuto vystoupení neproběhla věcně správně, vyzvalo proto Prezídium Revizní komisi k prošetření této situace.

Prezident AČR Jan Šťovíček informoval Prezídium o svém úmyslu vzdát se výplaty odměny dle své smlouvy a požádal o převod poloviční částky na konto Nadačního fondu Autoklubu ČR.
Tým Autoklubu ČR na základě zadání Jana Šťovíčka připravuje podklady pro přípravu uspořádání Kongresu FIM EUROPE v Praze v roce 2020.
V závěru zasedání byla diskutována situace vztahu s ÚAMK a negativní přístup jeho prezidenta JUDr. Oldřicha Vaníčka vůči Autoklubu ČR.
Další zasedání Prezídia Autoklubu ČR proběhne dne 13. března 2018. 
Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Best WordPress Themes Free Download
udemy course download free
download lenevo firmware
Download Nulled WordPress Themes

Sdílet