Aktuality z 246. zasedání Prezídia Autoklubu ČR

V úterý 16. ledna 2018 zahájilo letošní sezonu také Prezídium Autoklubu ČR svým 246. zasedáním.

Prezident Jan Šťovíček informoval členy Prezídia o situaci na MŠMT po volbách do Poslanecké sněmovny. Současně informoval i o ustanovení důležitého podvýboru pro sport na půdě Poslanecké sněmovny.
Prezidium bylo seznámeno s průběhem jednání s panem Milanem Hniličkou, který připravuje vznik nové Agentury pro sport při Úřadu vlády. Na schůzce byl pan Hnilička informován o problematice financování motoristického sportu. Závěrem se účastníci schůzky dohodli na přípravě podkladů pro řešení dotační problematiky. 

Dále prezident pokračoval s informacemi o společném jednání s Českou unií sportu, kde 12 sportovních svazů, mimo jiné také fotbalová asociace, společně připravují postup ve věci nedoplatku dotací v roce 2017. 
Prezídium schválilo finanční půjčky pro Barum rally Zlín ve výši 1,5 mil. Kč a Pošumavský auto moto klub Klatovy v AČR ve výši 300 000,- Kč.
Prezidium schválilo zásady cestovní politiky pro členy a zaměstnance AČR pro rok 2018.
Autoklub ČR udělil Čestné uznání AUTO KLUBu Plzeň v AČR, který dlouhodobě pořádá akce zaměřené na podporu obecného motorismu a výchovy dětí a mládeže v oblasti silničního provozu. Při těchto akcích spolupracuje i s dětskými domovy.

Viceprezident František Čečil seznámil členy Prezídia se situací v klubu Camp Klub Praha v AČR. Tento klub žádá o vystoupení z Autoklubu ČR a vzhledem k tomu, že jejich členská schůze k tomuto vystoupení neproběhla věcně správně, vyzvalo proto Prezídium Revizní komisi k prošetření této situace.

Prezident AČR Jan Šťovíček informoval Prezídium o svém úmyslu vzdát se výplaty odměny dle své smlouvy a požádal o převod poloviční částky na konto Nadačního fondu Autoklubu ČR.
Tým Autoklubu ČR na základě zadání Jana Šťovíčka připravuje podklady pro přípravu uspořádání Kongresu FIM EUROPE v Praze v roce 2020.
V závěru zasedání byla diskutována situace vztahu s ÚAMK a negativní přístup jeho prezidenta JUDr. Oldřicha Vaníčka vůči Autoklubu ČR.
Další zasedání Prezídia Autoklubu ČR proběhne dne 13. března 2018. 

Sdílet