Pavel Berounský byl oceněn ZLATOU SPONOU

V sobotu 13. ledna 2018 se v prostorách Zichoveckého pivovaru uskutečnil slavnostní večer pořádaný Klubem mládeže v AČR. Hlavní náplní večera bylo předání jednoho z nejvyšších ocenění Autoklubu České republiky ZLATÉ SPONY panu PAVLOVI BEROUNSKÉMU za jeho celoživotní aktivitu v automobilovém sportu. Oficiálně bylo poděkováno také panu MARTINU HAVRÁNKOVI za jeho dlouholetou aktivitu ve Středisku Racer buggy. Celého večera a slavnostního předávání se zúčastnil člen Prezídia Autoklubu ČR pan Ladislav Tejchman. Oběma pánům velice gratulujeme a děkujeme za jejich věrnost motoristickému sportu.  

Sdílet