Aktuality ze zasedání Komise rally AČR

V úterý 9. ledna 2018 poprvé v letošním roce zasedala Komise rally a projednala aktuální záležitosti. 

Byl schválen harmonogram a náplň jezdeckých školení, uloženy úkoly v přípravě pořadatelského školení. Kalendáře podniků byly schváleny se změnami týkajícími se zrušení Rally Most a přesunu Rally Vsetín z důvodů termínové kolize s Rally Košice.
Komise rally projednala připomínky ke znění aktuálních předpisů Standardních propozic 2018, do konečného znění budou zapracovány i požadavky prioritních jezdců z roku 2017 k organizaci servisních zón a průzkumných vozidel. 
V rámci zasedání komise proběhlo jednání se zástupci prioritních jezdců ve věci jednotného dodavatele paliva pro rally. Cílem bylo seznámit přítomné zástupce o probíhajících jednáních a o aktuálním stavu. Připomínky ze stran jezdců byly vzaty na vědomí a komise se jimi bude zabývat. Jednotné palivo je velmi důležitým prvkem, který ovlivňuje sportovní úroveň šampionátu. Obzvlášť v tak konkurenčním prostředí, kterým české mistrovství převyšuje šampionáty okolních zemí. Projekt má velmi důležitý rozměr z hlediska úspory nákladů pro pořadatele a jezdce. Nese s sebou mnoho aspektů, které je třeba důkladně rozpracovat. Komise rally chce touto cestou rozptýlit dezinformace, které se v poslední době k tomuto bodu objevily. Zavedení jednotného paliva je na úrovni jednání, proto jeho zavedení pro rok 2018 nebude realizováno. Autoklub České republiky se touto problematikou bude i nadále zabývat pro následující sezony. Komise rally bude pravidelně informovat o vývoji jednání. Předseda komise rally poděkoval všem za spolupráci v této věci. 
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
udemy course download free
download redmi firmware
Download Best WordPress Themes Free Download

Sdílet