Aktuality ze zasedání Komise rally AČR

V úterý 9. ledna 2018 poprvé v letošním roce zasedala Komise rally a projednala aktuální záležitosti. 

Byl schválen harmonogram a náplň jezdeckých školení, uloženy úkoly v přípravě pořadatelského školení. Kalendáře podniků byly schváleny se změnami týkajícími se zrušení Rally Most a přesunu Rally Vsetín z důvodů termínové kolize s Rally Košice.
Komise rally projednala připomínky ke znění aktuálních předpisů Standardních propozic 2018, do konečného znění budou zapracovány i požadavky prioritních jezdců z roku 2017 k organizaci servisních zón a průzkumných vozidel. 
V rámci zasedání komise proběhlo jednání se zástupci prioritních jezdců ve věci jednotného dodavatele paliva pro rally. Cílem bylo seznámit přítomné zástupce o probíhajících jednáních a o aktuálním stavu. Připomínky ze stran jezdců byly vzaty na vědomí a komise se jimi bude zabývat. Jednotné palivo je velmi důležitým prvkem, který ovlivňuje sportovní úroveň šampionátu. Obzvlášť v tak konkurenčním prostředí, kterým české mistrovství převyšuje šampionáty okolních zemí. Projekt má velmi důležitý rozměr z hlediska úspory nákladů pro pořadatele a jezdce. Nese s sebou mnoho aspektů, které je třeba důkladně rozpracovat. Komise rally chce touto cestou rozptýlit dezinformace, které se v poslední době k tomuto bodu objevily. Zavedení jednotného paliva je na úrovni jednání, proto jeho zavedení pro rok 2018 nebude realizováno. Autoklub České republiky se touto problematikou bude i nadále zabývat pro následující sezony. Komise rally bude pravidelně informovat o vývoji jednání. Předseda komise rally poděkoval všem za spolupráci v této věci. 

Sdílet