X. Výroční konference Autoklubu České republiky

(Praha, 2. prosince 2017) V prostorách budovy Autoklubu ČR se v sobotu 2. prosince sešli delegáti z jednotlivých klubů, aby společně zhodnotili práci Autoklubu ČR za uplynulé období a zároveň stanovili cíle na období nadcházející. Letošní již X. Výroční konference proběhla poprvé pod novým vedením, které bylo zvoleno na Valné hromadě Autoklubu ČR v listopadu 2016. 

Celkem 126 delegátů se v průběhu konference společně s představiteli Autoklubu ČR věnovalo vyhodnocení výsledků činnosti a hospodaření Autoklubu ČR. Delegáti schválili programy, cíle a návrhy další činnosti včetně předběžného rozpočtu na další období. 
V rámci konference byla udělena nejvyšší vyznamenání Autoklubu ČR Granátový lev, které obdrželi za mimořádné zásluhy v oblasti sportu a dlouholetou činnost pro Autoklub ČR pánové Radovan Novák, Miloslav Regner, Květoslav Mašita a Milan Špinka. Za přínos pro rozvoj českého automobilového sportu byli oceněni Zlatou sponou držitelé titulu Mistra Evropy za rok 2017 pánové Jan Hloušek, Adam Lacko, Aleš Fučík a Petr Nikodém. 
Prezídiu Autoklubu ČR uložila Výroční konference mimo jiné realizaci plánů činnosti, získávání nových finančních prostředků realizací marketingové činnosti, jednáním s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v oblasti dotací a pokračováním spolupráce s dalšími ústředními orgány státní správy a organizačními složkami státu. Nadále se Prezídium bude věnovat péči o sportovně talentovanou mládež, obecný motorismus, státní reprezentaci a zvýší kvalitu podpory pořadatelů. 

Sdílet