Aktuality ze zasedání Prezídia Autoklubu ČR

V Heinzově síni budovy Autoklubu ČR ve čtvrtek 1. června od desíti hodin zasedalo Prezídium Autoklubu ČR. Jednalo se doposud o nejdůležitější zasedání Prezidia vzhledem k projednávaným bodům.

Rozhodovalo se o použití finančních prostředků získaných z prodeje akcií AMD Brno. Vzhledem k situaci ve sportu a pozastavení dotací ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Prezídium rozhodlo o použití těchto prostředků pro zajištění průběhu sportovní sezony, sportovních svazů, klubů a všech disciplín a to až do vyřešení dotační krize. Nicméně podpora bude v režimu rozpočtového provizoria, Autoklub ČR na tuto podporu může vyčlenit přibližně 27 mil. Kč, což je méně než v loňském roce ze státní dotace. Věříme, že dotační krize skončí co nejdříve a Autoklub naplní rozpočty svazů a disciplín v rozsahu, v jakém bylo na letošní rok plánováno.

Autoklub ČR provedl důkladnou kontrolu databáze klubů, která nebyla v moderní historii Autoklubu nikdy provedena. Prezídium rozhodlo o zrušení klubů, které od roku 2011, ani přes opakované výzvy, neuhradily členské příspěvky. Ostatní kluby budou znovu vyzvány k doplnění chybějících náležitostí.

Na posledním zasedání Prezídia oznámil Tomáš Kunc svoji rezignaci na funkci člena Prezídia a viceprezidenta pro automobilový sport. Prezident Autoklubu ČR mu poděkoval za jeho dosavadní práci a ocenil jeho čestný a zodpovědný přístup. Na místo po Tomášovi Kuncovi byl navržen dosavadní předseda Svazu závodů historických automobilů a místopředseda Svazu rally, pan Stanislav Kafka. Prezídium tuto kooptaci jednomyslně schválilo. Ing. Stanislav Kafka byl současně Janem Šťovíčkem jmenován viceprezidentem pro automobilový sport. Tomáš Kunc, který rezignoval z důvodu velkého objemu práce a kumulace funkcí, bude nadále pokračovat ve své práci jako Generální sekretář pro automobilový sport. V novém viceprezidentovi pro automobilový sport tak získá velkou podporu v jeho další práci pro motorsport.

Na předchozích zasedáních ustanovilo Prezídium hodnotící komisi projektů ČOV. Hodnocení, které tato komise předložila komisi ekonomické, bylo Prezídiem schváleno. Cílem byla velmi důkladná revize všech projektů, které byly realizovány v předchozích letech včetně projektů nových. Zásadním kritériem je efektivní vynaložení prostředků na podporu mládeže.

Poslední, ale neméně důležitým bodem, je prodej nemovitosti v Řehenicích (garáže). Prezídium schválilo prodej této problémové nemovitosti za cenu znaleckého posudku, tedy 540 000,- Kč. Nemovitost je dlouhodobě prodělečná a nájemce již několik let neplatí nájem, což nebylo v minulosti efektivně řešeno.

Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
free download udemy course
download redmi firmware
Download Premium WordPress Themes Free

Sdílet