Jednání pracovní skupiny sportovních svazů ve věci zvláštního užívání komunikací

Dne 29. května 2017 se uskutečnilo v Heinzově síni Autoklubu ČR pracovní setkání sportovních svazů se zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra a Dopravní policie ČR na téma problematiky procesního postupu povolování zvláštního užívaní komunikací. 

Autoklub ČR byl iniciátorem tohoto setkání a znovuotevření této problematiky napříč sportovními svazy. Přítomni zástupci byli seznámení se třetím vydáním Bezpečnostního manuálu pro rally, který je návodem, jak uspořádat bezpečnou rally a je konkrétní nástavbou na legislativní postupy popsané v Manuálu pro obce vydané Ministerstvem vnitra v roce 2013. Přítomní se shodli na tom, že je potřeba vytvořit manuál pro organizaci podniků jednotlivých svazů dle vzoru Bezpečnostního manuálu rally. Taktéž bylo dohodnuto, že svazy zašlou své doplňující připomínky k Manuálu pro obce a k legislativnímu postupu procesu povolování sportovních podniků do konce srpna na Ministerstvo dopravy. Jednání této pracovní skupiny bude pokračovat opět na půdě Autoklubu ČR na podzim letošního roku. 

Sdílet