XV. Valná hromada Autoklubu ČR

XV. Valná hromada Autoklubu ČR se uskuteční dne 19. listopadu 2016 od 10.00 hod. v TOP HOTELU PRAHA, Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov.
Upozorňujeme kluby Autoklubu ČR, že nejpozději do 10. října 2016 musí mít splněny všechny povinnosti dle Stanov Autoklubu ČR, to je zejména placení členských příspěvků a registračního poplatku klubu.

Placení členských příspěvků a registračních poplatků klubů Autoklubu ČR
Prezídium Autoklubu ČR na svém zasedání dne 7. 9. 2016 v souladu s čl. 6, odst. 12 Stanov Autoklubu ČR rozhodlo, že kluby Autoklubu ČR jsou povinny mít splněny všechny povinnosti dle Stanov Autoklubu ČR, to je zejména placení členských příspěvků a registračního poplatku klubu, nejpozději do 10. 10. 2016. 
Důvodem tohoto rozhodnutí je zajištění průběhu přípravy a konání XV. Valné hromady Autoklubu ČR. 
Seznam klubů, které mají splněny povinnosti dle Stanov Autoklubu ČR bude zveřejněn na webových stránkách Autoklubu ČR a bude průběžně aktualizován.
Pozvánka na XV. Valnou hromadu Autoklubu ČR
Příloha k pozvánce na XV. Valnou hromadu Autoklubu ČR – formulář pro kluby

Jednací řád XV. Valné hromady Autoklubu ČR

Kandidátní listina pro volby – formulář č. 1 (příloha č. 1 Jednacího řádu)

Souhlas kandidáta s kandidaturou – formulář č. 2 (příloha č. 2 Jednacího řádu)

Podpora kandidáta – formulář č. 3 (příloha č. 3 Jednacího řádu)

Postup při navrhování kandidátů
Seznam klubů aktualizovaný k 11. 10. 2016

Sdílet