Autem na Jadran

Mnoho českých turistů v minulosti poznalo krásy Jadranu a stejně jako v minulých letech i v letošním roce stráví svoji dovolenou na plážích Itálie a Chorvatska. Drtivá většina pak volí cestu autem spolu s celou rodinou. Pro motoristy z České republiky, mířící na Jadran do Chorvatska a Itálie, připravil Autoklub České republiky několik důležitých informací.

Obecné informace
V současné době mnoho turistů volí místo destinací, které jsou ohroženy např. různými nepokoji a útoky, pobyt v důvěrně známém prostředí Jadranu. Proto počítejme s tím, že množství turistů nejen z České republiky, ale i z Německa, Rakouska a dalších zemí využije možnosti přijet autem na svoji letní dovolenou u moře. Z tohoto d§vodu předpokládáme, že v letošním roce bude hustota silničního provozu na trase ze střední Evropy velmi silná. 
• Doporučujeme proto počítat spíše s delší dobou jízdy, než předpokládají zkušenosti z minulých let.
• Případné důsledné kontroly na schengenských hranicích (Slovinsko – Chorvatsko) způsobí další zdržení na cestě a především vytvoří pomalu se pohybující kolony.
• Pro letní cestu a možné zdržení v kolonách zejména dbejte na dostatek tekutin pro všechny cestující ve voze, zejména pak pro děti a seniory.
• Dbejte na dostatek paliva v nádrži vozu, pomalu jedoucí kolona a klimatizace v horkém dni zvyšuje spotřebu paliva.
• Při noční cestě k Jadranu a v hustém provozu si naplánujte alespoň několik přestávek ke krátkému oddychu řidiče. Únava a hustý provoz i v noci je příčinou velkého počtu nehod, jak při cestě tam, tak i zpět. Pro základní osvěžení řidiče postačí i dvacet minut odpočinku.
• Řidič by se měl před jízdou a během jízdy vyvarovat konzumace těžkých jídel. Sníží tím částečně únavu a malátnost z vydatného oběda či večeře.
• Věnujte pozornost rozložení osob a nákladu ve voze. Nerovnoměrné zatížení, přeprava domácího mazlíčka za zadním oknem, přetížený střešní box nebo nedostatečné upevnění zavazadel může způsobit neočekávanou kolizi.
• Mějte potřebné dokumenty, peníze, výstražné vesty nebo potřebné léky v kabině vozu. Při případné silniční kontrole nebo placení mýta nevytvoříte problém sobě ani nebudete zdržovat provoz.
• Ověřte si, že vaše platební karta zvládá platby v zahraničí, abyste nebyli zaskočení při placení mýta v Chorvatsku nebo Itálii na bezhotovostní mýtné bráně.
• Ve voze musí být vždy lékárnička, výstražný trojúhelník a výstražná vesta. Mějte v zásadě vždy tolik vest, kolik je členů posádky vozu a přepravujte je v kabině.
• Dálniční známky v Rakousku a Slovinsku mějte v případě motocyklů umístěny na obtížně vyměnitelném díle, doporučuje se přední vidlice motocyklu.
• Dálniční známky pro auto lepte dle piktogramu na zadní straně dálniční známky, nalepením na jiné místo se vystavujete riziku pokuty.
• Nezapomeňte na zelenou kartu s sebou a doporučujeme pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí.
• Zejména v horkých dnech mějte ohled na motocyklisty, kteří jsou uvězněni v dlouhých kolonách na dálnicích či silnicích, nebo před mýtnými branami a umožněte jim případný pomalý průjezd alespoň do stínu. Teplota těla v motorkářském oblečení výrazně stoupne při stání, nemůže se ochladit jízdou a motocyklista v horkém dni při čekání lehce podlehne úžehu a omdlít. Tím může dojít nejen k jeho zranění, ale i poškození vedle stojícího vozu.

Při trase k Jadranu můžeme projíždět tyto země – Německo, Rakousko, Slovinsko, cílovou destinací bývá Itálie a Chorvatsko. Níže uvádíme informace k jednotlivým zemím a podmínkám provozu. 

Německo
Na německých dálnicích je sice neomezená rychlost, zhusta je však omezena dopravní značkou na hodnoty 100 –  30 km/h. v zastavěných oblastech, při hustém provozu nebo nebezpečných úsecích. Často se tak děje proměnnou značkou. Dálnice jsou pro vozy do 3,5 t bezplatné. V Německu je zakázáno telefonovat bez handsfree, musíte mít ve voze lékárničku a výstražnou vestu (doporučuje se oranžová).
Při cestě do Itálie je kritickým bodem s možností kolon obchvat Mnichova a dále na dálnici A8 Mnichov – Salzburg. Při zácpách kolem Mnichova mohou proměnné značky umožnit jízdu v odstavném pruhu.
Max rychlost mimo obec je 100 km/h, v obci pak 50km/h.

Rakousko
Na rakouských dálnicích je maximální rychlost 130 km/h, na rychlostních a ostatních silnicích max 100 km/h. V tunelech je limit max 100 km/h, obvykle však 80 km/h, často je snížen proměnlivou dopravní značkou. V obcích pak 50 km/h.
V Rakousku za jízdy netelefonujte. Ve voze musí být výstražná vesta pro všechny členy posádky, uložená uvnitř, nikoliv v kufru. Doporučená barva je oranžová nebo žlutá. Stejně jako v Německu, může rakouská policie při uložení pokuty a nezaplacení zabavit hodnotnou věc, při překročení limitu alkoholu (půl promile) může zabavit i klíče od vozu, aby zabránila další cestě.
V Rakousku platíte v některých tunelech mýtné a jsou zde zpoplatněné dálnice. Pro jízdu je potřeba dálniční známka. 

Dálniční známka pro auto je: 10 dnů – 7,90€, dva měsíce – 23€, roční – 76,50€
Dálniční známka pro motocykly: 10 dnů – 4,50 €, dva měsíce – 11,50€, roční – 30,50 €
Známky zakoupíte na čerpacích stanicích, prodejnách ASFINAG a dalších místech, v ČR pak na téměř všech čerpacích stanicích před českými hranicemi.
Zvlášť se platí za použití části dálnic s tunely: 
A10 Tauern Autobahn (Tauern, Katschberg) – 10€, 
A11 Karawanken – 6,50€ 
A13 Brenner Autobahn – 8€. 
Mýtné lze hradit platební kartou či hotově.
Místa se zvýšenou hustotou a dopravními zácpami v době prázdnin:
A12 Kufstein –Innsbruck, A13 Brennerský průsmyk, obchvat Vídně a Salzburg.
Rakouská policie provádí pečlivé kontroly vozidel a měření rychlosti, důrazně doporučujeme dodržovat zejména rychlostní limity. Je zakázáno použití palubních kamer.

Slovinsko
Ve Slovinsku je v obci max.povolená rychlost 50 km/h., mimo obec 90km/h., na silnicích pro motorová vozidla 100 km/h. a na dálnicích 130 km/h..
Pro jízdu po dálnicích a rychlostních silnicích je potřeba dálniční známka. Tu zakoupíte na čerpacích stanicích, při jízdě do Slovinska doporučujeme koupit známku již v Rakousku na čerpacích stanicích. Nákup není složitý, i bez znalosti němčiny vám postačí slova vignette Slovenia. Při nákupu v Chorvatsku pak na většině čerpacích stanic před hranicemi se Slovinskem.
Slovinskou dálnici lze objet a vyhnout se tak placení, buď po rakouské silnici B 67 a slovinské 437, 1 a 9 na chorvatskou dálnici A2. Pro  jednoduchost doporučujeme již před hranicemi Slovinsko  – Rakousko v navigaci zakázat dálnice a zpoplatněné úseky, sjet nejpozději na exitu Spielfeld a pokračovat dle navigace. Nicméně – Autoklub ČR odhaduje, že díky možné vyšší návštěvnosti Chorvatska, budou objízdné trasy dálnice ve Slovinsku extrémně přetížené turisty.
Předpokládáme, že zejména zde, po překonání dopravních problémů a kolon v Rakousku čeští auto/mototuristé narazí na další problém – extrémní provoz na silnici spojující Ptuj – Gorni Macelj, kde doposud dálnice není. Tento problém mohou navíc ztížit kontroly osob a vozidel při opuštění  či vjezdu do Schengenského prostoru (SLO/HR) a to i v souvislosti s uprchlickou krizí.
Cena známky pro auto:
Roční – 95€
Měsíční – 30€
Týdenní – 15€
Motocykly pak roční 47,50, pololetní 25€ a týdenní 7,50€.

Chorvatsko
V Chorvatsku je maximální povolená rychlost v obci 50 km/h., mimo obec 90 km/h., na rychlostních silnicích 110km/h. a na dálnicích 130 km/h.
Telefonovat za jízdy je možné pouze s hands free.
Na chorvatských dálnicích se platí mýtné. Při nájezdu obdržíte kartičku a při sjezdu dle ujeté vzdálenosti uhradíte mýtné. Mýtné lze platit hotově nebo platební kartou.
Při placení lze využít elektronické palubní jednotky (elektronický mýtný systém), která se umístí za čelní sklo. Cena jednotky je 122 HRK, jednotku nutno předem nabít (min. 100 HRK). Při průjezdu branami s elektronickým odečtem udržujte odstup, abyste nebyli sankcionováni za odečet mýta z cizí jednotky! Toto řešení je vhodné pro opakované návštěvy Chorvatska.
V Chorvatsku dále zaplatíte mýto za vybrané mosty (ostrov Krk) nebo tunely a viadukty.
V případě trajektů na chorvatské ostrovy lze nalézt poplatky a jízdní řády na webu www.jadrolinija.hr
Dopraví komplikace a zácpy lze očekávat na mýtnicích u Záhřebu a poté u některých sjezdů u turistických center. Podobně pak při možných omezeních u dálničních tunelů. Dbejte, prosím, zvýšené pozornosti na silnicích podél pobřeží, je-li vlhko nebo mokro, silnice jsou díky vysrážené soli velmi kluzké a zejména motocyklistům hrozí pád i v malé rychlosti.
Chorvatská policie je nekompromisní při ukládání pokut, respektujte i zcela nevýznamná snížení rychlosti na některých úsecích. V případě nutnosti opusťte vozidlo odstavené na silnici nebo mimo zastavěnou oblast, nezapomeňte si obléci výstražnou vestu.
V případě nehody musíte volat policii a vyplnit prohlášení, uvést zúčastněné osoby a případné svědky.
Policie může v Chorvatsku zabavit vozidlo, zadrží-li řidičský průkaz řidiče, který měl pozastavenu platnost řízení a přesto dále řídí. Může také preventivně zadržet vozidlo do doby uhrazení pokuty. Pokuty za překročení rychlosti jsou až 15.000,- HRK!

Itálie
V Itálii je rychlost v obcích omezená na 50 km/h., mimo obec na 90 km/h., na rychlostních silnicích na 110 km/h. a na dálnicích na 130 km/h. Dopravním značením může být na dálnicích rychlost zvýšena nad 130 km/h.. V Itálii je povinná výstražná vesta, počet vest je shodný s počtem cestujících ve voze. Telefonovat za jízdy je možné pouze s hands free.

Použití dálnic v Itálii je zpoplatněno mýtným, o výběr mýta se starají společnosti na jednotlivých dálnicích. Mýto se platí buď na mýtnici při výjezdu, v některých případech již na vjezdu na konkrétní úsek. Rozlišují se osobní vozy, karavany i motocykly a to příslušnou sazbou. Nezapomeňte si vzít lístek při vjezdu na zpoplatněný úsek. Couvání, otáčení nebo přejíždění z pruhu do pruhu je v prostoru mýtnic zakázáno a pokutováno.
Mýto lze hradit hotově, platební kartou, předplacenou kartou Viacard, kterou můžete zakoupit a předplatit si kredit. Nespoléhejte na to, že obsluha mýtnic bude mluvit jinak než italsky. Některé stanoviště mýtnic jsou bez obsluhy, zejména ty s bezhotovostní platbou.
Na dálnicích jsou časté kontroly rychlosti elektronickými radary. Pozor, Itálie v maximální možné míře využívá přeshraniční vymáhání pokut včetně případných sankcí, pokud pokutu nezaplatíte.
Při vystoupení z vozu mimo obce, respektive zastavěná území, musíte na sobě mít výstražnou vestu.
Ceny paliva jsou v Itálii výrazně vyšší, než u nás či v Rakousku.
Dopravní komplikace čekejte v termínech, kdy rotují turisté v přímořských letoviscích, zejména o víkendech. Zácpy se tvoří u mýtných bran při sjezdech a placení mýta. Ve velkých městech nebo přímořských letoviscích věnujte pozornost parkovacím placeným zónám, abyste se nevystavili riziku sankce. Dbejte při jízdě ve městech zvýšené pozornosti na všudypřítomné motocyklisty, zejména skútry, kteří se proplétají všemi směry a rozmanitě parkují.

Šťastnou cestu vám přeje Autoklub ČR

Sdílet