Informace k mimořádné události na rally Jeseníky

Na rychlostní zkoušce číslo 5 při rally Jeseníky došlo k požáru vozu st. č. 45. start do RZ byl pozastaven a na trať bylo vysláno dle bezpečnostního plánu vozidlo ASR. Tou dobou však byly na trati ještě 2 posádky.

Ve světle těchto událostí si Svaz rally AČR pozval ředitele rally Jeseníky k podání vysvětlení. Po získání stanoviska všech stran, bude rozhodnuto o opatření, aby se podobným událostem zamezilo.
Je na místě poděkovat posádkám Grafek – Matějka a Pilař – Švec za perfektně zvládnutou krizovou situaci, díky čemuž nedošlo k žádným škodám na zdraví a majetku. Spolu s tím přijměte i naši omluvu za chybu, která bude okamžitě napravena.
Za automobilový sport
Adam Eliáš
Generální sekretář

Sdílet