Zpráva ze zasedání Dětské dopravní nadace dne 11. 6. 2015

Hlavním posláním nadace je pomáhat dětem pozůstalým po obětech dopravních nehod. Autoklub ČR je jedním ze zakladatelů nadace. Členem správní rady je i prezident Autoklubu ČR PaedDr. Roman Ječmínek.  Nadace mimo jiné projednala výroční zprávu za rok 2014. Ze zprávy vyplývá, že byla poskytnuta přímá finanční pomoc 46 sirotkům nebo polosirotkům v celkové výši 800.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako podíl na stipendiích při přípravě budoucího povolání a při financování jejich mimoškolních vzdělávacích aktivit, případně k udržení jejich životního standardu.

Sdílet